Aktuellt diskuterar bostadspolitik på sovjetiskt vis

”Oberoende” och ”neutrala” public serviceteven försökte sätta fokus på bostadsfrågan igen…

Aktuellt...

Aktuellt…

”I grunden beror ju det här problemet på att det inte finns bostäder”.
-Aktuellts ankare i studion efter ett långt reportage om bostadsbrist och att handel med svartkontrakt nu spritt sig till utanför storstäderna och att trångboddhet bland flyktingar blivit allt vanligare med ebo-ersättning. Charlotta Lundström från SABO intervjuas och i studion intervjuas Mikael Nilsson från statliga myndigheten Boverket. Allt detta utan att hyresregleringen i form av bruksvärdeshyror nämns. Således fullständigt ointellektuellt och verklighetsfrånvänt alltsammans.

Som att diskutera bostadspolitik i Sovjet – det enda som inte får diskuteras är fri prissättning, d.v.s. marknadshyror. Ett extremt vänsterperspektiv inom vilket hela perspektivet finns. Total avsaknad av bredd i debatten. ”Bygga mer”. Jojo. Det enda myndighetspersonen sa var att vi gjort det förr, d.v.s. han lyfte fram miljonprogrammet – och det blev ju bra…

Bostadsdebatten är helt dysfunktionell i Sverige. Sovjetisk.

För övrigt studerades rationellt byggande i Sovjet innan miljonprogrammet genomfördes i Sverige 1965-1975.