Kategoriarkiv: RÖD-röd-gröna sammarbetet

Vänsterpartiet är det enda svenska parti som stött Nazityskland

Intressant att att just vänsterpartiet kör detta med att anklaga sin politiska motståndare för nazism på sin kongress. (Länk här.)

Vänsterpartiet är ju det enda svenska parti som någonsin stött Nazityskland. Det stödde som bekant Hitlerregimen så länge som Molotov-Ribbentroppakten fanns, 1939-1941. Under denna tid hann de med att stödja Nazitysklands invasion av Polen, Danmark, Norge, Holland, Luxemburg, Belgien, Frankrike, Jugoslavien, Albanien och Grekland. (Partiet är f.ö. också det enda svenska riksdagsparti som stödde Sovjetunionen under det Finska vinterkriget.)

Tyvärr får vänsterpartister aldrig svara på några journalistfrågor om hur de förhåller sig till detta. Inte ens från de som jobbar i public service. Och just detta kanske är förklaringen till den historielöshet som gör att vänsterpartiet tycker att det är okej att planera in att beskylla alliansregeringen för nazism. (Texten som används i framförandet skrevs ursprungligen för att angripa socialdemokraterna för nazism, men det är en annan sak.)

Vänsterpartiet är Sveriges mest extremistiska riksdagsparti – och även det mest oförskämda.

Vänsterpartiet är Löfvens tilltänkta regeringsundelag också…

Det var under Sven Linderots tid som partiledare som vänsterpartiet stödde Nazityskland. Det är inte dagens vänsterpartister ansvariga för, men de är ansvariga för att förhålla sig ödmjukt till sitt partis förbrytarhistoria.  En del av detta ansvar är att inte bete sig tölpaktigt och komma med anklagelser mot andra partier – speciellt när det gäller anklagelser om nazism.

Förmögenhetsskatt drabbar arbetslösa

En förmögenhetsskatt som ger 4 miljarder och driver 500 miljarder ut ur landet är irrationell och missgynnar de som söker jobb – i Sverige.

Med 5 procents avkastning får man tillbaks 6,575 miljarder bara i bolagsskatt (500 x 0,05 x 0,263). Normalavkastningen är dessutom över 5 procent. Och det blir i Sverige folk får jobb när kapitalet sätts i arbete här. Detta sänker arbetslösheten och ger i slutändan arbetslösa jobb. Dessa betalar sedan dessutom arbetsgivaravgift, inkomstskatt, moms och punktskatter med sina inkomster. Men nej, ”de rika ska få möjlighet att vara med och bidra” som Östros brukar säga. Halleda…

De rödgrönas kontinuerliga tal om att återinföra den sedan 2007 avskaffade förmögenhetsskatten gör dessutom att kapital som tidigare flytt p.g.a. skatten inte kommer tillbaks.

Jag hävdar att en återinförd förmögenhetsskatt tyder på ekonomisk irrationalitet som i slutändan påverkar jobben och skatteintäkterna i Sverige negativt. Sverige blir fattigare, arbetslösa blir utan jobb och ekonomin fungerar sämre. Till vilken nytta? Kapitalet blir ju ändå beskattat när det arbetar i Sverige.

Jag vet inte om de rödgröna är korkade så att de inte begriper bättre, jag tror faktiskt inte det, men däremot tror jag att de mot bättre vetande är beredda att ta denna belastning på den Svenska ekonomin eftersom det är ett lättsålt populistiskt budskap att ”de som är rikast ska få möjlighet att vara med och betala” som vinner röster. Makten är helt enkelt värd så mycket att det som är bra för Sverige inte spelar någon roll för dem. Detta är beklagligt och detta borde de ställas till svars för.

Lars Ohly och murens fall

Jag vill veta hur Lars Ohly ska fira att det nu är 20 år sedan murens fall 9 november. Han gick med i VPK i slutet på 70-talet. Det går inte att vara demokrat och för mänskliga rättigheter och inte uppskatta att muren föll 1989-11-09. Mona Sahlin har sagt att Lars Ohly ska bli svensk minister i oktober 2010. Därför vill jag veta.

Mp och s står närmre alliansen än v

Miljöpartiet vill spendera knappt 20 miljarder mer än alliansregeringen vill i sitt budgetförslag.

Socialdemokraterna vill spendera knappt 20 miljarder mer än alliansregeringen vill i sitt budgetförslag.

Vänsterpartiet vill spendera drygt 50 miljarder mer än alliansregeringen vill i sitt budgetförslag.

Således krävs det mindre för att mp och s ska kunna komma överens med alliansen än med vänsterpartiet.

Det här ska bli intressant.

Oppositionens budget intressantare än regeringens

En regering går kontinuerligt att utvärdera och när ett år är kvar till valet ska den lägga sin sista budget. Man har då en rätt hygglig bild av vad den sittande regeringen prioriterar och hur den agerar. Men vet vad man får – ungefär.

Med tanke på att det är vi medborgare som betalar skatt som finansierar det regeringen föreslår i sin budget får vi hoppas på att det inte blir så mycket valfläsk i budgeten. Konjunkturen är förstås en klart hämmande faktor, men allt får bedömas givet läget. Och politik är relativ.

Oppositionens, den röd-röd-gröna oppositionens skuggbudget nu i höst, den som läggs fram några veckor efter att regeringen presenterat sin höstbudget, d.v.s. budgeten för nästa år, år 2010, kommer att bli intressantare och ett viktigare dokument inför valet än Alliansregeringens budget. Och detta av flera skäl. (Man ska ha i åtanke att oppositionens budget, eller budgetar, alltid är förslag i förhållande till den sittande regeringens budgetförslag.)

  1. Blir det överhuvudtaget en gemensam budget för de tre vänsterpartier som redan sagt att de ska sitta i samma regering, eller är de inte tillräckligt överens ännu?
  2. Om inte, vad gör de i så fall gemensamt och – lika viktigt – vad gör de i så fall inte gemensamt.

Svaret på dessa frågor är intressantare än regeringens budget för 2010. Anser jag.

Mona Sahlins sommartal förefaller helt ha undvikit att ge besked om hur det ligger till med den samlade (?) oppositionens budgetarbete. Ett gäng kostsamma förslag och ett gäng kosmetiska önskemål utan besked om förankring i vänsterpartiet och miljlpartiet och – tadaaaaaa – utan besked om hur alla utgifter ska finansieras. Östros har ju t.ex. kritiserat regeringen för att den lånar pengar, så ökad statlig upplåning, d.v.s. ökat budgetunderskott, borde vara en utesluten väg. Om de är hederliga i sin retorik.

Som sagt, oppositionen budget är i höst intressantare än regeringens.

Förvirrad partiledardebatt

Jan Björklund (fp) tilltalade Peter Eriksson (mp) med Lars Ohly (vpk) två gånger, Göran Hägglund (kd) sa i ett inlägg ”det är därför jag som socialdemokrat…” och Peter Eriksson avslutade debatten med att svara Göran Hägglund att riksbanken kanske hinner avskaffa räntan innan miljöpartiet gör det.

Hmmm… så lätt ska han inte komma undan Peter Eriksson. Miljöpartiet skriver på sin hemsida att de ska skapa ett räntefritt samhälle, det är inte samma sak som att just riksbankens ränta är noll under en tid. Hur många lånar direkt av riksbanken? Det röd-röd-gröna samarbetet behöver ge besked på om de befinner sig på denna planet i denna fråga. Nästa gång får Hägglund se till att Eriksson inte blir räddad av gong-gongen.

F.ö. är det slående hur mycket mer pengar än regeringen de röd-röd-gröna har till allt. ”Ska bara höja skatten lite för de rika.” Yea right…

Svensk-Stalinistkommunistnordkoreanska föreningen…

… alltså Svensk – [Nord]koreanska föreningen, de har en styrelse och i den sitter Torbjörn Björkman. Han har med anledning av den Nordkoreanska kärnvapensprängningen skrivit en debattartikel till försvar för Nordkoreas agerande. Han skriver bl.a.:

Nordkorea är ett exempel på ett humant högtstående liv. USA vet att landet åter kan bli en blomstrande industrination, ett exempel för världen, med socialismen som ett alternativ till kapitalismen. Därför ska landet hållas på mattan och tvingas till minsta möjliga import av billig energi.

/—/

Ansvaret för det låsta läget i sexpartssamtalen ligger helt hos Japan och de andra länder som förkastat ”andan av ömsesidig respekt och jämlikhet” som innefattas i det gemensamma uttalandet den 19 september.
Om det är omöjligt att sätta stopp för de fientliga relationerna genom dialog, så finns det ingen annan möjlighet än att stärka förmågan att avskräcka från och förhindra fientliga handlingar.”

Jag har alltid undrat hur människor i en civiliserad demokrati kan framhålla en järnhård diktatur med dödsstraff, politiska fångläger och svält som ett föredöme. Om livet i Nordkorea nu är så jääävla fint och livet i västvärlden så förfärligt, varför flyttar inte sådana som Torbjörn Björkman dit? Får de inte flytta dit om de vill? Inte ens de i vänskapsföreningen?

Normalt sett är länder som man inte får flytta ifrån skitländer.

Normalt sett är länder som ingen vill flytta till skitländer.

Normalt sett är länder som folk vill, men inte får, flytta ifrån skitländer.

Läs den intressanta/bizarra/paranioda/underhållande debattartikeln här.

I övrigt undrar jag när vi kan få köpa Noko Jeansen från Nordkorea. Måste medge att jag är nyfiken.

Och så undrar jag förstås vad det vänsterpartistiska oppositionslandstingsrådet i Stockholm, Birgitta Sevefjord, tycker. Håller hon med sin föreningsvän Torbjörn Björkman i det han skriver? Och vad säger socialdemokraterna om sin tilltänkta allianspartner?

Kärnvapenprov i Nordkorea – är de glada i vänsterpartiet?

Tidigare moderate politiske tjänstemannen i Stockholms läns landsting (SLL), Erik Andersson skrev just i sin feed på facebook:

Erik Andersson noterar att vänsterpartiets landstingsråd Birgitta Sevefjord varit ordförande för svensk-koreanska föreningen. Firas morgonens provsprängning med tårta på hennes rum i landstingshuset? Kan någon titta efter?

Svensk-Koreanska föreningen är alltså Svensk-Stalinistkommunistnordkoreanska föreningen. Jag vill också veta hur dess svenska medlemmar förhåller sig till att Nordkorea provsprängt kärnvapen igen.

Och vad säger socialdemokraterna om sin tilltänkta koalitionspartner i Stockholms läns landsting?

Vänsterbloggare: ”Wanja avgår på måndag”

Jag slog förr förra fredagen (27/3) vad om en öl att Wanja Lundby-Wedin skulle sitta kvar över torsdag kväll (2/4) som LO-ordförande. Det var en branschkollega med förflutet i SSU som då trodde att hon skulle avgå senast när den externa granskningen av AMFs styrelsearbete med VD-lönen och VD-pensionen, d.v.s. 2/4. Så nu har jag en öl att inkassera.

Jag resonerade som så att det inte kommer att gå att driva bort den första kvinnan som LO-ordförande. Något annat resonemang hade jag inte. Jag trodde hon skulle sitta kvar och inte avgå i samband med ”AMF-skandalen”. Men nu undrar jag om hon inte kommer drivas bort, det är ju när ”de egna” får nog som frågan om avgång blir aktuell och nu pyser vänsterkritiken ut till allmänheten. Riksdagsledamöter, fackförbundsledare och vänsterdebattörer har krävt hennes avgång. Och Sahlin har famöst satt ner foten och krävt hennes avgång – från AMF-styrelsen…

Den maniskt vänsterlojale bloggen Jinge fångar nog läget rätt bra när han här i sin blogg skriver att han tror Wanja Lundby Wedin avgår i morghon (i dag måndag alltså):

Nu har det meddelats att det telefonmöte som LO-ledningen suttit i under eftermiddagen har avbrutits för att återupptas i morgon. Personligen tror jag att det betyder att Wanja Lundby-Wedin kommer att avgå ikväll eller senast imorgon. Om det nu räcker med att LO-chefen går. (skrevs vid 15-tiden, uppdaterad längre ner)

Uppdatering: Just nu meddelas det att WLW avgår från AMF Pensions styrelse. Det betyder att avgången från posten som LO-ordförande kommer först i morgon.

/—/

Min uppfattning är således att dröjsmålet med besked enbart är till för att ge LO-chefen tid att skriva ett godtagbart pressmeddelande där hon avsäger sig alla uppdrag.
Mona Sahlin har öppet kritiserat LO-chefen, likaså har partiets nya partisekreterare. Frågan är om det ens är möjligt för Wanja Lundby-Wedin att sitta kvar i den socialdemokratiska partistyrelsen? Jag tvivlar personligen på det, dessutom så är väl platsen vikt för LO:s ordförande, något som hon inte är inom ett dygn om min gissning är korrekt.
Kommer bytet till stånd, och det är min uppfattning, så undrar jag om man inte bör aktualisera byte nummer två i ledningen av arbetarrörelsen. För hur man än vrider och vänder på detta så kommer detta att vändas mot Mona Sahlin. Jag undrar om det verkligen räcker med att Wanja Lundby-Wedin avgår.

Och han tar som ni ser även upp den logiska följdfrågan om Sahlins position. Jinges blogginlägg därefter resonerar intressant om den saken lite mer specifikt här. Han skriver:

När nu Mona Sahlin öppet kritiserar partistyrelsemedlemmen Wanja Lundby-Wedin, som dessutom är LO-ordförande, så menar många att det är ett svaghetstecken och ett bevis för att Sahlin är en populist.

/—/

Kan socialdemokraterna behålla en partiledare som agerar vinflöjel och som inte klarar att hålla en konsekvent linje i någon enda fråga? Tänk, jag tvivlar på det…

Det vore ju pikant för ”arbatarrörelsen” om både LO och Socialdemokraterna leds rakt ner i ett moras, när de för första gången leds av kvonnor.

Riksdagsdebatt om bonusar sänds i TV 26/3 kl. 12.00

 

Precis som jag förutspådde i förrgår här, blev det en underhållande fortsättning på debatten om LO och bonusarna. Och det är inte slut än.

I morgon torsdag 26/3 kl. 12.00 blir det, som ni ser ovan, debatt om bonusar i de statliga företagen. På initiativ av socialdemokraterna… 🙂

Den kommer att sändas i SVT2, SVT24 och SVT play på nätet. Den som gillar politiskt krumbuktande, att ”lyssna mellan raderna” och vill se politikerna tassa som katten kring het gröt ska definitivt inte missa denna debatt.

Särskilt värt att notera är vilka som inte deltar i debatten. Varken Mona Sahlin eller hennes finanspolitiske talesman Thomas Östros ska delta verkar det som. Hade de trott sig kunna vinna debatten och köra över regeringen i den här frågan hade socialdemokraternas toppnamn givetvis deltagit i denna debatt, så bara det faktum att debatten nu verkar få skötas av Tomas Eneroth är ett tecken på att socialdemokraterna nog ångrar att de begärde just denna debatt. Eneroth själv kanske kan stärka sin position i socialdemokraterna om han trots allt kommer ur debatten med endast mindre blessyrer. Han har då gjort bra ifrån sig i ett trängt läge och visat på uppoffring och lojalitet mot sin partiledning. Men det är föga troligt att han lyckas.

Detta är debatten som alla deltagare vill slippa, ja kanske inte vänsterpartiet eller miljöpartiet. Men hur som helst ligger det inte i deras intresse att den samlade vänstern misslyckas att vinna valet i september nästa år nu när de ska gå till val som ett samlat (?) regeringsalternativ.

Så… för en gångs skull, missa inte riksdagsdebatten i morgon torsdag kl. 12.00 på TV.