Bara plåster mot döden på Medelhavet

Vi kan som jag ser det bara få slut på flyktingströmmen över Medelhavet och därmed alla drunkningstragedier där på två sätt och det är;

1. Att de länder de kommer ifrån blir så bra för sina invånare att människorna inte längre vill därifrån.

2. Att vi inför helt fri invandring till Europa så att alla som vill komma hit får göra det genom att helt enkelt resa hit reguljärt och bli insläppta. Och då handlar det inte bara om de 50 miljoner människor som enligt FN har flyktingstatus i världen, utan om alla som har en stark vilja att komma hit oavsett skäl.

Allt annat är bara symtomhantering som inte kommer att få stopp på flyktingströmmen och alla tragiska dödsfall på Medelhavet som den för med sig. Tyvärr.

Vi kan få färre att vilja ta sig hit genom att låta de länder flyktingarna kommer ifrån få exportera fritt till oss, men då måste vi avveckla hela Europas jordbrukspolitik och rätt mycket annat inklusive krav på arbetsförhållanden och miljöhänsyn i producentlandet. Det finns inga etablerade partier som driver denna linje vad jag vet.

Vi kan säkert få färre som försöker ta sig till Europa genom att vi helt enkelt stänger gränsen för flyktingar och konsekvent skickar tillbaks alla som försöker ta sig hit, men en så drastisk politik tror jag inte ens sd i Sverige är för.

I praktiken går det inte att stoppa människors vilja att byta land under det enda livet det har, om skillnaden mellan livsvillkoren länder emellan är så stor som den är.

I övrigt är det ju märkligt ologiskt att de partier som vill ha det generösaste flyktingmottagandet samtidigt vill ha den mest generösa socialstaten (ofta felaktigt benämnd välfärdsstaten).