Vad ”Earth hour” egentligen symboliserar

På bloggen Skiften skriver de om vad ”Earth hour” symboliserar.

Vad man glömmer att nämna är att om människan levt som man gjorde under jägarsamhället skulle det ha krävts 85 jordklot för att försörja 6 miljarder människor. Tack vare en fantastisk teknisk utveckling lever vi idag längre och friskare liv än någonsin.

Det är tack vare elektriciteten och annan teknik vi kan leva så pass många på denna planet och det är tack vare tekniken vi kan bli ännu fler. Vi borde hylla ljuset istället för att släcka ned det. En miljard människor lever fortfarande i extrem fattigdom och skulle få ett otroligt mycket bättre liv om de fick tillgång till billig och ren energi.

Att släcka ljuset ikväll är att säga “jag tycker människan är en parasit, jag vill att vi ska föra utvecklingen tillbaka, jordklotet har inte möjlighet att försörja oss människor, vi borde vara färre än vi är.

Min allmänna undran är vilka det är som normalt sett använder mer el än de behöver? Att t.ex. skaffa ny energisnål kyl och frys minskar förbrukningen, men är ingen momentan entimmes symbolhandling för ett medeltida bondesamhälle.

Sedan kan man undra om alla stearinljus som gick åt när elbelysningen släcktes ner i hemmen inte släppte ut mer koldioxid än vad de nedsläckta lamporna sparade.

Även den socialdemokratiske bloggaren Erik Laakso skrev klokt om detta jippo. Han resonerade om att samma politiker som släckte ner lyset ”för miljöns skull” använder skattepengar till att skjuta upp tungmetaller när det ska firas nyår.