Tre f.d. folkpartiledare mot FRA-lagen

I dag skriver de tre f.d. folkpartiledarna Leissner, Westerberg och Ullsten tillsammans med fyra riksdagsledamöter på DN-debatt att regeringen måste ompröva FRA-lagen förutsättningslöst.

De skriver;

”Begå inte misstaget att avfärda motståndet mot FRA-lagen som uttryck för okunnighet och missuppfattningar. Tunga remissinstanser har framhållit det svåra med att reglera en hemlig spaning som i praktiken inte låter sig granskas. Tro inte heller att protesterna kommer från isolerade grupper. Kritiken kommer från så många håll och med så välgrundade argument att regeringen måste lyssna på svenska folket och öppna för en förutsättningslös diskussion.”

Debattartikeln finns i sin helhet här.

Bloggarna har betydelse och debatten är inte stängd. Det lär bli mer under sommaren.