Finlands självständighetsdag

6 december 1917 är Finlands självständighetsdag.

Lenin hade före den ryska revolutionen talat om alla folks oberoende.

Den Kejserliga senaten för Finland, hade efter februarirevolutionen tagit över alla regeringsbestyr i Finland (jag vet inte om den bytte namn och tog bort ”Kejserliga” när Kejsaren abdikerade 23 februari 1917).

Pehr Edvind Svinhufvud, 1917 chef för Kejserliga senaten för Finland, utropade Finlands självständighet och åkte till St Petersburg och tog personligen Lenin i hand på Finlands självständighet.

31 december 1917 ratificerades Finlands självständighet av den ryska Bolsjevikregeringen och 4 januari 1918 godkändes självständigheten av parlamentet/duman. Därefter följde erkännande från resten av världens länder.

De gränser som Lenin och därmed Sovjetryssland gav Finland, är de som återfinns på kartan ovan. De gällde fram till Vinterkrigets slut och Moskvafreden 1940.