Flytta Davis Cup-matchen från Malmö!

När vänstermajoriteten nu har fallit till föga för hot i Malmö och beslutat att Davis Cup-matchen ska spelas utan publik i Baltiska hallen 6-8 mars så borde matchen flyttas till någon kommun där invånarna i mindre utsträckning är hotfulla och politikerna inte så undfalllna. Det finns nog många mindre kommuner som gärna hade tagit emot Davis-Cupspel och där publiken inte bedöms vara lika farlig som i arbetarstaden Malmö. Jönköping, Karlstad, Örebro, Linköping, Gävle, Halmstad, Östersund, Skellefteå, Luleå?

Innan vi blir principfasta, och vägrar idrottare från alla länder som bryter mot folkrätten att spela inför publik i Sverige, så ska vi givetvis inte välja ut just idrottare från Israel för särbehandling.