Förstatligade familjer (kd)

Det verkar även som att KD smittats. Detta kom från Socialdepartementet i dag torsdag. Några citat från pressmeddelandet – alltså det som de kristdemokratiska medarbetarna på socialdepartementet framför allt vill framhålla i positiv dager – för alla – via media (mina fetningar):

 …nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap

/—/

Stödet ska erbjudas alla föräldrar som så önskar, från graviditeten till dess barnen är 18 år.

/—/

– Det är roligt att kunna presentera en strategi som går ut på att alla föräldrar ska erbjudas stöd under hela barnets uppväxt. Utredningen visar att många föräldrar frågar efter det.

/—/

För föräldrar, som väntar barn, har spädbarn eller har barn i förskoleåldern rekommenderar utredningen ett utökat utbud av strukturerade och evidensbaserade program, att de blivande föräldrarna på MVC också får stöd att förbereda sig på de förändringar i parrelationen som ett nytt barn kan medföra, samt att förskoleverksamheten får en roll i kommunens föräldrastödsverksamhet. Såväl förskoleverksamheten som skolan bör ha tillgång till kurator och psykolog

/—/

webbsajter om föräldrastöd kvalitetssäkras

– förutsättningar för en nationell föräldratelefon utreds

utbildning av föräldragruppsledare samordnas regionalt

tvärprofessionella utbildningar och konferenser

Det där med att lita på familjen och föräldrarna är helt ute uppenbarligen – även i kd. Expertvälde över familjen – från en alliansregering nära dig.

Inger Davidsson, f.d. Kristdemokratisk minister och f.d. förste partiledare har varit utredare åt Maria Larsson, Äldre-, och Folkhälsominister och förste vice partiledare.

När Kristdemokrater säger sig värna familjen så är det numera med förslag som varken Olof Palme eller Göran Persson hade vågat gå fram med – för att de hade upplevts som för vänsterextrema och gynnat borgerligheten i nästa val.

Undrar vad det ska bli av denna statliga utredning? Ska de tre andra partierna gå med på denna totala drakoniska statliga familjepaternalism och göra sådan här smörja till allianspolitik, eller är utredningsupprdaget bara ett förtäckt socialbidrag till Inger Davidsson?

Med tanke på hur in i helvette mycket skattefinansierad hjälp Sveriges barnfamiljer verkar behöva så verkar det där med att bilda familj vara farligare än knark. Enligt Kristdemokraterna!

Läs hela pressmeddelandet på socialdepartementets hemsida här:

http://www.regeringen.se/sb/d/11478/a/118977