Förvirrad partiledardebatt

Jan Björklund (fp) tilltalade Peter Eriksson (mp) med Lars Ohly (vpk) två gånger, Göran Hägglund (kd) sa i ett inlägg ”det är därför jag som socialdemokrat…” och Peter Eriksson avslutade debatten med att svara Göran Hägglund att riksbanken kanske hinner avskaffa räntan innan miljöpartiet gör det.

Hmmm… så lätt ska han inte komma undan Peter Eriksson. Miljöpartiet skriver på sin hemsida att de ska skapa ett räntefritt samhälle, det är inte samma sak som att just riksbankens ränta är noll under en tid. Hur många lånar direkt av riksbanken? Det röd-röd-gröna samarbetet behöver ge besked på om de befinner sig på denna planet i denna fråga. Nästa gång får Hägglund se till att Eriksson inte blir räddad av gong-gongen.

F.ö. är det slående hur mycket mer pengar än regeringen de röd-röd-gröna har till allt. ”Ska bara höja skatten lite för de rika.” Yea right…