FRA-lagen och de 15 tilläggen

Nu har den kritiserade FRA-lagen fått sina utlovade tillägg presenterade. Jag är för signalspaning – även i kabel, men mot en total oselekterad massavlyssning, så jag bryr mig om hurvida de 15 tilläggen löser FRA-lagens utpekade problem. (De få som är emot att vi har ett försvar, eller helt emot att det existerar signalspaning, behöver ju inte fundera på detta.)

Således dags att återigen läsa Regeringens proposition  2006/07:63 – En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet (det är inte mer än 179 sidor proposition). Och därefter fundera på om de nu presenterade 15 tilläggen gör lagen till en lämpligt utformad lag sammantaget.

Frågan man ska ställa sig är om man med de 15 tilläggen känner sig trygg med lagen även om sådana som Lars Ohly och Jimmie Åkesson hamnar i regeringen. Som ni vet finns det goda utsikter för att Ohly och vänsterpartiet hamnar i regeringen med socialdemokraterna (som ansvarade för IB-affären på 70-talet) och att Åkesson och sverigedemokraterna hamnar i riksdagen efter nästa val, så frågeställningen är högst reell och relevangt.

Jag ska fundera noggrant på detta i helgen, så jag har ännu inte bestämt mig för vad jag ska tycka.

En sak är dock klar redan nu. Någon slags effekt har protesterna mot den ursprungliga FRA-lagen haft. För varför skulle regeringen annars komma med dessa tillägg till sin ursprungliga proposition? Nu är frågan om det är tillräckligt.

En annan sak som också är klar är att Bodström, likt Östros tidigare i veckan under budgetdebatten, tappat koncepterna och talar i falsett. Bodström har lyckats jämföra den process vi nu varit med om med kritik som framförts i den offentliga debatten och som lett till de 15 tillägsförslagen med hur det går till i Zimbabwe och Nordkorea. Jo tjena…

Här nedan är de 15 tilläggen vi nu har att ta ställning till.

   1. De ändamål för vilka signalspaning får bedrivas preciseras ytterligare och anges i lag i stället för i förordning.
2. Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol.
3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning. Även signalspaning för regeringens behov omfattas alltså av tillståndskrav.
4. FRA ska bara få tillgång till de ”trafikstråk” som domstolen bestämmer.
5. I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.
6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.
7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.
8. Sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person får inte användas utan särskilt tillstånd.
9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.
10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.
11. En underrättelseskyldighet till enskild införs.
12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.
13. Om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras.
14. Inget råmaterial (i debatten benämnd trafikdata) får sparas i mer än ett år (ej heller av historiska, statistiska eller liknande skäl).
15. Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen göra en bedömning av huruvida FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.

En reaktion på “FRA-lagen och de 15 tilläggen

  1. Pingback: Rick Falkvinge (pp) » Analys: Camilla Lindberg & Co. verkar blivit grundlurade

Kommentarer inaktiverade.