FRA-lagen och regeringsdugligheten

Den moderata ledningen försökte på tisdagens gruppmöte driva tesen att det är viktigt för alliansens trovärdighet i regeringsfrågan att FRA-lagen går igenom. Jag vill mena att de har helt fel. Vad de borgerliga regeringarna 1976-1982 samt 1991-1994 lämnat efter sig i regeringsfrågan är dels att de sprack samt dels lämnade efter sig stora budgetunderskott och arbetslöshet (rätt eller fel i ansvarsfrågan).

 

1978 sprack Fälldins första regering på kärnkraftsfrågan och 1981 sprack hans andra på marginalskattefrågan efter den s.k. underbara natten. Bildtregeringen regerade under den värsta lågkonjunkturen under efterkrigstiden. 

Om inte Reinfeldt och hans partiledarkolleger i alliansen väljer att göra FRA-lagen till en kabinettsfråga eller en fråga om regeringsduglighet så kommer det inte att bli det. Socialdemokraterna kan inte göra det till en regeringsduglighetsfråga eftersom de själva vid flera tillfällen inte fick igenom sina propositioner trots den röd-gröna samverkan med vänsterpartiet och miljöpartiet. Mest känt är väl när miljöpartiet mot socialdemokraternas uttryckliga vilja röstade med borgerligheten och införde att två personer fick undantas från sist in, först ut-systemet. Knappast en liten skitfråga för socialdemokraterna och LO.