Krim 2014 som östra Polen 1939

Med anledning av vad Putin gör på Krim 2014 och likheterna med Stalins agerande i östra Polen 1939.

Som alla svenskar vet (jag bara skojar) så var den andra krigshandlingen i andra världskriget att Sovjetryssland anföll Polen österifrån den 17 september 1939. Detta var en konsekvens av det hemliga tilläggsprotokollet i Stalins och Hitlers non-aggressionspakt, Molotov-Ribbentroppakten. Det av Nazitysklands anfall upptagna Polen, kunde inte göra mycket motstånd på sin andra front och redan 28 september är Polen uppstyckat med ett gränsfördrag mellan Nazityskland och Sovjetryssland och upphör att existera.

Enligt Sovjetunionen hade de gått in med Röda armén i östra Polen som befriare och inte som erövrare. (Likhet 1)

Sovjetunionen sa sig vilja rädda Polens plågade proletariat. (Likhet 2)

Sovjetunionen låter sedan arrangera en folkomröstning redan den 22 oktober om att ansluta östra Polen till Sovjetunionen för att legitimera sitt agerande. (Likhet 3)

Inlemmandet av Polens östra domänder hade de facto redan genomförts med vapenmakt när folkomröstningen hölls. (Likhet 4)

Valkampanjen var ett ensidigt propagandaspektakel där bara ena sidan tilläts komma till tals och bestod av att att sprida antipolsk propaganda och höja Sovjetunionen till skyarna. (Likhet 5)

Folkomröstningen stred mot Haagkonventionen (Likhet 6)

Källa: I Stalins våld – Sovjetunionens kuvande av östra Polen 1939-40 av Artur Szulc. Norstedts