Agerandet på Krim samma som när Baltikum anslöts 1940

Det som nu genomförs på Krim av Putin är samma sak som genomfördes
-i östra Polen 1939
-i Estland 1939-40
-i Lettland 1939-40
-i Litauen 1939-40
Och det var samma sak som Stalin försökte göra med Finland 1939, men de råkade vara beslutsamma och gjorde militärt motstånd. Men samma mönster gick såklart igen. Med de så kallade ”Skotten i Mainila” som förevändning anfölls Finland 30 november 1939 av Sovjetiska styrkor för att skydda hotade ryssar. Otto Ville Kuusinen utnämndes samma dag av Stalin till folkregeringens ordförande i Finland. Meningen var såklart att även denna av Sovjet tillsatta regering skulle ansluta Finland till Sovjet precis så som senare skedde i Estland, Lettland och Litauen. Likheten till vad som nu sker på Krim är iögonfallande. Tågordningen är densamma;
1. Någon slags osaklig förevändning för ryskt agerande.
2. Stationering av rysk trupp
3. Tillsättande av en lojal regering
4. Riggad demokratiskt irrelevant ”folkomröstning” till stöd för anslutning till Ryssland/Sovjet
5. Anhållan om att få ansluta sig till Ryssland/Sovjet