Stordriftsnackdelar

Från 2010 vill Växjö ”Universitet” och Högskolan i Kalmar tillsammans bli Linnéuniversitetet. En kommitté har fått i uppdrag av regeringen att genomfölra sammanslagningen. Och den har fått 60 miljoner kronor.

Vad är detta för dumheter? 60 miljoner av skattebetalarnas pengar för att slå ihop något som inte ska slås ihop – båda utbildningsställena ska ju fysiskt bli kvar i Växjö och i Kalmar.