Aftonbladet: ”McCain oerfaren i krig”

Denna famösa artikel framför aftonbladets åsikt via ombud. Eftersom republikanernas presidentkandidat , Senator McCain, ogillas av aftonbladet är de noggranna i urvalet av nyheter kring det amerikanska presidentvalet. I en artikel lyfter de fram vad Exgeneral Clark säger om McCain. Det står att han stödde Hillary i det nyss avgjorda primärvalen i det demokratiska partiet. Men Clark är inte bara en Exgeneral som stött Hillary, han ställde själv upp som presidentkandidat i demokraternas primärval för fyra år sedan, det som Kerry då till slut vann. Han tillhör således toppskiktet i det demokratiska partiet, det kan vara bra att ha i bakhuvudet när han, ett väl valt ombud från demokraternas kampanj, försöker ge sig på en av McCains relativa styrkor i förhållande till dennes demokratiske motståndare i presidentvalet i november i höst.

Två saker finns att säga om detta.

1. Clark har givetvis rätt i att man inte automatiskt blir en krigsledare för att man blivit nedskjuten som stridspilot. Men jag skulle däremot hävda att den som varit stridspilot i krig, blivit nedskjuten, torterad och suttit som krigsfånge under svåra omständigheter i flera år vet vad krig innebär för elände. Detta är andra sidan av myntet, och om det vet nog McCain mer än Clark själv. Och man kan ju undra om aftonbladet och Clark anser att Obama på något sett skulle kunna anses jämbördig McCain vad gäller krigserfarenhet.

2. Clarks kritik kan faktiskt ses som att han tycker att McCain inte har gutts nog att vara offensiv i krig. Varför säger han annars: ”Han har inte varit där och givit order om att bomberna ska falla.” Det kan vara värt att veta att Clark själv höll på att starta tredje världskriget p.g.a. sin offensivlusta under Kosovokriget 1999 när han var Natogeneral. Den brittiska generalen Jackson sa till Clark att: ”Jag tänker inte starta tredje världskriget åt er”, när Clark beordrade Jackson att med sina trupper återta flygplatsen i Pristina i Kosovo från de ryska trupperna där.

Man kan ju undra om Aftonbladet verkligen är oroliga för att McCain inte skulle vara en tillräckligt offensiv befälhavare. Kanske har Aftonbladet helt enkelt inte koll på Clarks historia, när de låter honom föra tidningens talan mot McCain, jag tror det är så enkelt.