McCains dykning i opinionsmätningarna

Bland kommentatorerna i USA verkar det förekomma två förklaringar till att McCain nu hamnat långt efter Obama i opinionsmätningarna.

Den första att McCain med utnämningen av Sarah Pailin visserligen gjorde den kristna högern till lags, men att det samtidigt gjorde honom omöjlig bland många av de mitteväljargrupper som kommer avgöra på valdagen.

Den andra att finanskrisen, rätt eller fel rent sakligt, kommit att drabba McCain.

Jag tror att båda dessa förklaringar äger visst förklaringsvärde. Men jag tror ochså att Obama nu börjat visa att han står pall kritik vad gäller oerfarenhet och diverse märkliga anknytningar. Ungefär detta var vad som inträffade för Reagan i slutet av valet mot då sittande president Carter 1980. Angreppern tog inte längre. Och han slog en Clinton i våras, det gör ingen duvunge. Obama är från politiken i Chicago.