Mp: mot vårdnadsbidrag men för basinkomst!?

Alltså miljöpartiet… och drömmerierna de håller på med.

Miljöpartiet (samt v, s och fp) vill avskaffa vårdnadsbidraget på 3000:- i månaden med argumentet att det ofta har effekten att kvinnan stannar hemma och att det är att betrakta som en kvinnofälla när det leder till att kvinnor får sämre karriärer. Och bland invandrare är denna effekt dessutom som tydligast. Integrationen i det svenska samhället försvåras därmed. Gamla hemmafruideal lever vidare. En typisk så kallad kvinnofälla. Denna kritik av vårdnadsbidraget är i sig helt rimlig. Argumentet för vårdnadsbidrag är ju att även de som inte använder den kommunala barnomsorgen har betalat höga skatter och i rättvisans namn borde få åtminstone något tillbaks eftersom de inte tar del av den för kommunen betydligt dyrare barnomsorgen. Men problemen vårdnadsbidragen skapar får nog nu mera anses överskugga argumenten för vårdnadsbidraget. Det fick för omfattande oavsedda effekter helt enkelt.

Men om ovillkorade bidrag på 3000:- i månaden (som man inte kan leva på) lever till så stora oönskade effekter vad gäller jämställdhet, vad skulle då ovillorade bidrag på en nivå ”som man kan leva på” leda till? Vad tror ni?

Såhär skriver de fyra miljöpartistiska riksdagsledamöterna som på Brännpunkt i SvD argumenterar för att medborgarlön, eller som de vill kalla det – basinkomst – ska införas i Sverige:
”Basinkomst vore inte minst från jämställdhetssynpunkt en historisk frigörande ­reform.”

Dissonansen. I miljöpartiet vet uppenbarligen inte den ena handen vet inte alls vad den andra gör…

Avslutningsvis, vad ”kan man leva på” i dagens Sverige? 10.000:- i månaden? Om 5.000.000 svenskar ska få 10.000:- i månaden skulle det kosta statskassan 600 miljarder kronor om året. Statens budget för innevarande år är på 862 miljarder. Miljöpartiet vill utreda detta noga…