Naomi Klein – katastrofalt fel

Såhär skriver Naomi Klein om sin bok Chockdoktrinen på sin egen hemsida:

Around the world in Britain, the United States, Asia and the Middle East, there are people with power who are cashing in on chaos; exploiting bloodshed and catastrophe to brutally remake our world in their image. They are the shock doctors.

Hennes tes är att västerländska makthavare som vill ha mer global kapitalism (frihandel) skapar kaos för att under kaoset utnyttja detta för att införa avregleringar och fria marknader när folk inte kan eller hinner protestera.

Den nuvarande världsekonomiska krisen är till stor del skapad av politiska ingrepp i den amerikanska bolånemarknaden (Community Reinvestment Act, Fanny Mae och Freddie Mac). Nu kommer en flod av krispaket, ökade industristödet och tilltagande protektionismen – precis tvärt om mot Naomi Kleins tes i sin bok.

Det nu antagna amerikanska krispaketet på 787 miljarder dollar är väl inget annat än katastrofsocialismens genombrott i USA. Är det någon som fortfarande tar Naomi Klein på allvar?