Nödvändigt ont?

Nu har regeringen beslutat att förlänga garantiprogrammet för bankerna. Förmodligen går det knappt att göra på något annat sätt, men det ger en mycket bitter prejudicerande eftersmak. Inte förlängningen i sig, utan att det överhuvudtaget finns.

Hur vi ska minska sådant här i framtiden borde vara centrum för diskussionen om hur vi på sikt ska undvika liknande problem igen. Och såklart ska sådant som svenska SBAB och amerikanska Fannie Mae och Freddie Mac avskaffas så att det inte finns statliga, eller statligt uppbackade institutioner som har till uppgift att driva fram onormal kreditgivning med extra små marginaler hos låntagarna. De är som smittohärdar i det finansiella systemet. Alla andra institutioner blir smittade av dessa eftersom om de inte följde med i degenereringen så förlorar de marknadsandelar.