Som sagt, Obama har höga förväntningar på sig…

Bilden är från Washington Dulles Air Port.

Reagan tillträdde under den ekonomiska krisen 1981. Då avreglerades det och skatterna sänktes, framför allt sänktes marginalskatterna. 8½ år senare föll Sovjetunionen ihop.

Inte utan att man undrar vad det blir för medicin den här gången. Bush har varit ovanligt tydlig vad gäller frihandel i flera tal och framträdanden efter valet. Han har varnat för vad protektionismen gjorde för att skapa 30-talsdepressionen.