Om amorteringskraven som nu inte blir av

Staten är som vanligt elefanten i ekonomin.

Finansinspektionen föreslår att amorteringskrav på bolån införs. Detta eftersom hushållens belåningsgrad blivit så hög. Som ett resultat av detta förslag har priserna på bostäder gått upp kraftigt den senaste tiden eftersom införandet av amorteringskrav bara skulle gälla nya lån och många därmed ville hinna köpa bostad med lån utan amorteringskrav innan amorteringskraven föreslogs införas från augusti månad.

Nu införs inte Finansinspektionens förslag. Kvar av det inte genomförda förslaget är nu den ökade belåningsgraden förslagets existens skapat. Vilket var vad statliga Finansinspektionen ville minska.

Staten…