226 vallokaler ligger utomlands

Här är samtliga svenska vallokaler utomlands utsatta på en världskarta. På votesverige.se finns den i interaktiv form. Det är bara att klicka på en vallokal så får man upp adress, kontaktuppgifter och öppettider för röstmottagning. Gå nu och rösta även om du befinner dig utomlands under valet!

Earth Hour – släck inte lyset – energiinventera ert hem

Om man deltar i Earth Hour och släcker elljuset, men samtidigt tänder ljus, så har man faltiskt ökat koldioxidutsläppen en timme för att visa att man tycker det är viktigt att minska koldioxidutsläppen. Men oavsett vad man tror om den globala uppvärmningens existens så är det ju hur som helst rimligt att spara energi, så här kommer några tips på vad man hinner med att göra en timme för att spara energi under hela året, i stället för att släcka ljuset under en timme en gång om året.

Inventera hushållets energiförbrukning och skriv ner vad som kan förbättras:

-Hur gammal är kyl och frys och vad drar de? Läge att byta ut? -Frosta ur frysen, det minskar energiförbrukningen.

-Har alla lampor bytts till lågenergilampor? Om inte så byt de som lyser oftast och längst. (Även om ingen ljuskälla ger riktigt samma fullständiga frekvensomfång som en glödlampa – men de är ju förbjudna nu så de är ju inget alternativ)

-Installera dimmers, så att belysningen inte behöver gå på max hela tiden om det inte behövs.

-Sitter tätningslisterna som de ska i alla dörrar och fönster? Läge att täta om? Man kan kolla om det drar genom att föra en stearinljuslåga nära runt varje fönsterbåge och se om lågan börjar fladdra.)

-Kolla elräkningarna de tre senaste åren och se om ni gör åt mer eller mindre än innan.

-Köp bollar till torktumlaren så drar den mindre el eftersom den torkar tvätten snabbaremed torkbollar. Sådana finns där det säljs vitvaror och kostar under 100 kronor.

-Se till att alltid centrifugera maximalt när ni tvättar och sedsn ska torktumla eftersom det drar mycket mindre energi att centrifugera bort vatten än att värma bort det.

-Hoppa över att torktumla när det går och häng tvätten i stället. En torktumling drar mer energi än ett tvättprogram för en 40-graderstvätt. Köp en ihopfällbar tvättställning om ni inte har tvättlinor någonstans.

-Skaffa en vattenkokare om ni inte har en och värm inte mer än vad ni ska ha – att värma vatten är det mest energislukande som gjörs i ett normalt hem.

-Stäng av elementen när ni vädrar och vädra mycket under en kort tid i stället för att ha fönster kontinuerligt på glänt.

-Duscha kortare. Varmvatten är väldigt energikrävande.

-Se till att tvätta och diska endast fulla maskiner, men diska i maskinen i stället för under rinnande vatten, för det drar mer energi.

-Fundera på om ni har varmare innetemperatur än vad ni behöver, en minskning med en grad av innetemperaturen brukar schablonmässigt minska energiförbrukningen för uppvärmning med fem procent.

-Ni som har bil, skulle det inte fungera med en som drog mindre bränsle?

Detta kanske räcker som en entimmes energiinventering för ett hem.

Om ni skiter i den globala uppvärmningen, så kan ni ju fundera på om det är bra eller dåligt för Västeuropa om vi minskar behovet av rysk fossilenergi, det vi sparar i Sverige kan säljas till Tyskland eller Finland så att de kan importera mindre energi från Ryssland.

Krim 2014 som östra Polen 1939

Med anledning av vad Putin gör på Krim 2014 och likheterna med Stalins agerande i östra Polen 1939.

Som alla svenskar vet (jag bara skojar) så var den andra krigshandlingen i andra världskriget att Sovjetryssland anföll Polen österifrån den 17 september 1939. Detta var en konsekvens av det hemliga tilläggsprotokollet i Stalins och Hitlers non-aggressionspakt, Molotov-Ribbentroppakten. Det av Nazitysklands anfall upptagna Polen, kunde inte göra mycket motstånd på sin andra front och redan 28 september är Polen uppstyckat med ett gränsfördrag mellan Nazityskland och Sovjetryssland och upphör att existera.

Enligt Sovjetunionen hade de gått in med Röda armén i östra Polen som befriare och inte som erövrare. (Likhet 1)

Sovjetunionen sa sig vilja rädda Polens plågade proletariat. (Likhet 2)

Sovjetunionen låter sedan arrangera en folkomröstning redan den 22 oktober om att ansluta östra Polen till Sovjetunionen för att legitimera sitt agerande. (Likhet 3)

Inlemmandet av Polens östra domänder hade de facto redan genomförts med vapenmakt när folkomröstningen hölls. (Likhet 4)

Valkampanjen var ett ensidigt propagandaspektakel där bara ena sidan tilläts komma till tals och bestod av att att sprida antipolsk propaganda och höja Sovjetunionen till skyarna. (Likhet 5)

Folkomröstningen stred mot Haagkonventionen (Likhet 6)

Källa: I Stalins våld – Sovjetunionens kuvande av östra Polen 1939-40 av Artur Szulc. Norstedts

Agerandet på Krim samma som när Baltikum anslöts 1940

Det som nu genomförs på Krim av Putin är samma sak som genomfördes
-i östra Polen 1939
-i Estland 1939-40
-i Lettland 1939-40
-i Litauen 1939-40
Och det var samma sak som Stalin försökte göra med Finland 1939, men de råkade vara beslutsamma och gjorde militärt motstånd. Men samma mönster gick såklart igen. Med de så kallade ”Skotten i Mainila” som förevändning anfölls Finland 30 november 1939 av Sovjetiska styrkor för att skydda hotade ryssar. Otto Ville Kuusinen utnämndes samma dag av Stalin till folkregeringens ordförande i Finland. Meningen var såklart att även denna av Sovjet tillsatta regering skulle ansluta Finland till Sovjet precis så som senare skedde i Estland, Lettland och Litauen. Likheten till vad som nu sker på Krim är iögonfallande. Tågordningen är densamma;
1. Någon slags osaklig förevändning för ryskt agerande.
2. Stationering av rysk trupp
3. Tillsättande av en lojal regering
4. Riggad demokratiskt irrelevant ”folkomröstning” till stöd för anslutning till Ryssland/Sovjet
5. Anhållan om att få ansluta sig till Ryssland/Sovjet

Alex Schulman kan inte svensk nutidshistoria

1982 gick socialdemokraterna och Olof Palme till val på att socialisera hela det svenska näringslivet med hjälp av statliga löntagarfonder. Under statligt tvång skulle företagens vinster gå till fonderna som sedan skulle köpa upp företagens aktier och ta över ägandet. Ju mer vinst ett företag gick med desto snabbare skulle det därmed tas över. Det var en djävulsk plan för att Sverige att bli som kommunistländerna. Företagen skulle inte köpas från ägarna utan staten skulle helt enkelt stjäla dem från ägarna.

Socialdemokraterna vann riksdagsvalet 1982 och Olof Palme bildade en socialdemokratisk regering. I den slutliga versionen av löntagarfonder som sjösattes sattes ett tak för ägandet till åtta procent av företagen, men som nationalekonomen Assar Lindbeck skriver i sina memoarer så kunde ju den begränsningen tas bort med ett pennstreck i riksdagen. Fonderna var ett domedagsvapen riktat mot allt privat företagande i Sverige. För att undvika att socialdemokraterna, VPK och LO skulle stjäla företagen från grundarna så valde därför IKEA:s grundare och ägare, Ingvar Kamprad, att snabbt skapa en ny ägarstruktur kring IKEA så att det inte längre var ett svenskt bolag, likaså gjorde familjen Rausing med Tetra Pak och familjen Persson med H&M.

Alex Schulman vet såklart inte om denna historia och hoppar nu på IKEA för att företaget inte betalar maximalt i skatt – vilket f.ö. Alex Schulman inte själv gör – i landet som en gång var på väg att stjäla livsverket från dess grundare Ingvar Kamprad.

Den som bryr sig om att det ska finnas företag i Sverige som år efter år ger tusentals människor jobb i Sverige och betalar sina företagsskatter här borde hoppa på socialdemokraterna och Olof Palme för att de drev företag ut ur landet med sin politik och därför nu betalar sina skatter i andra länder. Men som alla vet är ju Alex Schulman bara en poserande tölp som tar sig friheten att ge sig på de som skyddade sina livsverk mot företagsstöld av den typ som till exempel Putinregimen i Ryssland håller på med, och detta samtidigt som han solidariserar sig med förövarna. Det är inget annat än anmärkningsvärt ynkligt, historielöst och oförskämt.

Länk till Alex Schulmans artikel finns här.

Vänsterpartiet är det enda svenska parti som stött Nazityskland

Intressant att att just vänsterpartiet kör detta med att anklaga sin politiska motståndare för nazism på sin kongress. (Länk här.)

Vänsterpartiet är ju det enda svenska parti som någonsin stött Nazityskland. Det stödde som bekant Hitlerregimen så länge som Molotov-Ribbentroppakten fanns, 1939-1941. Under denna tid hann de med att stödja Nazitysklands invasion av Polen, Danmark, Norge, Holland, Luxemburg, Belgien, Frankrike, Jugoslavien, Albanien och Grekland. (Partiet är f.ö. också det enda svenska riksdagsparti som stödde Sovjetunionen under det Finska vinterkriget.)

Tyvärr får vänsterpartister aldrig svara på några journalistfrågor om hur de förhåller sig till detta. Inte ens från de som jobbar i public service. Och just detta kanske är förklaringen till den historielöshet som gör att vänsterpartiet tycker att det är okej att planera in att beskylla alliansregeringen för nazism. (Texten som används i framförandet skrevs ursprungligen för att angripa socialdemokraterna för nazism, men det är en annan sak.)

Vänsterpartiet är Sveriges mest extremistiska riksdagsparti – och även det mest oförskämda.

Vänsterpartiet är Löfvens tilltänkta regeringsundelag också…

Det var under Sven Linderots tid som partiledare som vänsterpartiet stödde Nazityskland. Det är inte dagens vänsterpartister ansvariga för, men de är ansvariga för att förhålla sig ödmjukt till sitt partis förbrytarhistoria.  En del av detta ansvar är att inte bete sig tölpaktigt och komma med anklagelser mot andra partier – speciellt när det gäller anklagelser om nazism.

Reflektioner kring skolan och PISA-resultaten

Jag har nu kollat lite på alla kommentarer om PISA-mätningen och de dåliga och sjunkande resultaten för de svenska eleverna. Några reflektioner såhär långt:

Varför tror så många att läroplanen är så avgörande för skolresultaten?

Jag tror att välutbildade och motiverade lärare ordnar bra skolresultat nästan oberoende av hur läroplanen ser ut för tillfället. Frågan är mer vad är det som gör att vi får välutbildade och motiverade lärare i skolan. Jag säger statusen för läraryrket, den respekten lärare möter i samhället. Och den är knappast på topp i Sverige. Och så är det så att statusen till mycket stor del bygger på den relativa lönenivån. Den är helt enkelt på skräpnivå jämfört med vad många andra akademiker med lika lång utbildning har. Det är inte hållbart om lärarutbildningen ska få bra sökanden och inte bara sådana som läser till lärare som sitt fjärde eller femteval när de inte kom in på annat. Låg lön gör också att många lämnar läraryrket.

Till detta så är det såklart så att läraryrket har kringskurits som ett fritt yrke de senaste 30 åren. Kortare semestrar och mindre andel förtroendetid innebär ju i realiteten att timlönen sänkts och friheten beskurits – knappast något som lockar till sig motiverade människor.

Utöver detta så har läraryrket byråkratiserats med en mängd olika mätningar, nationella prov och administrativt arbete med registrering, omdömen och annat. Lärare har rätt usel lön, ett mindre fritt jobb än tidigare, nu mera ingen status alls bland akademiker och framför allt ett tråkigare jobb på grund av den ökade byråkratin de ska ta hand om.

Och som lök på laxen så finns det en arme av oförskämda medelklassföräldrar som tar sig friheten att ringa upp lärare om en det ena och en det andra sent på kvällarna och klaga – något som ingen annan yrkesgrupp förväntas acceptera att bli utsatt för på sin fritid. Den disciplin som krävs för att lärandefönstret för barnen ska vara öppet saknas ofta och föräldrarna tar inget ansvar för att barnen ska visa läraren och övriga elever tillbörlig respekt.

Så det där med att läroplanerna skulle vara kärnan i problemet med de svenska skolresultatens utveckling – det tror i varje fall inte jag på.

Jag tror att följande saker är viktiga – i fallande ordning – för att få en bra skola.
1. Lärarlönerna och därmed yrkesstatusen
2. Hur fritt och trevligt läraryrket är – både vad gäller byråkrati, ledighet och semester
3. Lärarutbildningens kvalité
4. Föräldrarnas ansvar för att deras barn är uppfostrade nog för att inte förstöra skolmiljön som fungerande inlärningsmiljö
5. Föräldrarnas respekt för lärarna
6. Läroplanernas utformning

Den som anser att jag har fel få gärna berätta på vilket sätt och varför.

TopDog – intressant namnval för en SEO-byrå

TopDog heter Christian Rudolfs nya SEO-byrå. Han gillar hundar tänkte jag, men så funderade jag ett varv till på etymologin och det är klart att ledarhund är ett bra namn på en byrå som har som idé att gå in och vara totalentrepenör för SEO-arbetet för stora företag med kända varumärken bland de svåraste sökorden.

Länk till TopDogs hemsida finns här.

Länk till Dagens Medias artikel när företaget startades finns här.

Staterna ser dig

Om hur staterna gör världens största sociogram över alla oss som använder amerikanska IT-företags gratistjänster: http://www.corren.se/asikter/ledare/staterna-ser-dig-6418771-artikel.aspx