Qvinnor på G – ”Vårt ändamål: att få bidrag”

Från organisationen ”Qvinnor på G” i Kronobergs hemsida:

Vårt ändamål

Kvinnor och flickor ska kunna ta samhällets resurser i anspråk

Det är ju lätt att roa sig att två av de tre nyheterna på deras nyhetssida är ”Mode genom tiderna inställd” och ”Sommarledigt”.

Egentligen är det bara helt vanligt slöseri med våra skattepengar i god public choise-anda. Mixat med politisk korrekthet. Jag tvivlar dock på att offentliga pengar är vad kvinnorna i Sverige behöver mer av. Är det något kvinnorna i Sverige får sin del av under ett normalt liv så är det just offentliga pengar. Kvinnor är ju kraftigt överrepresenterade bland de offentliganställda i Sverige. De jobbar i vården, omsorgen och skolan i mycket högre utsträckning än landets män. Vad landets kvinnor behöver är helt enkelt inte offentliga pengar för att ordna träffar om ”Modet genom tiderna” utan att utbilda sig relevant och ta sig in i det privata näringslivet.

Det är högst tveksamt om offentliga pengar, riktade till kvinnor för att de är just kvinnor, av något slag kan hjälpa Sveriges kvinnor mer än de stjälper dem.

Få har förmågan att tacka nej till offentliga pengar, det är väl en mänsklig svaghet, men det snärjer den som tar emot dem och använder sig av dem till det offentliga på ett osunt sätt. Finns det någon som kan ge mig ett exempel på ett framgångsrikt företag som kommit fram p g a något offentligt resurscenrtum över huvud taget? Kvinnligt såväl som könsneutralt?

Jag har alltid varit kritisk mot allehanda sådana här socialdemokratiska publikfrierier till utvalda grupper och nu när alliansregeringen och näringsminister Maurd Olofsson gör likadant tycker jag det är lika illa. Ska det vara omöjligt att få en regering som slutar upp med dylika dumheter?

Vad hjälper det att regeringen dessutom utser ambassadörer för kvinnligt företagande när de delar av samhället där flest kvinnor arbetar drivs offentligt och inte privat?

Det ska dock medges att exemplet ovan tyvärr bara är ett av alla exempel. Och det är inte bara i samband med kvinnor eller kvinligt företagande som våra skattepengar slängs i sjön för att smörja GONGOs och hålla utvalda grupper berusade och nöjda på offentliga pengar.