Reflektioner kring skolan och PISA-resultaten

Jag har nu kollat lite på alla kommentarer om PISA-mätningen och de dåliga och sjunkande resultaten för de svenska eleverna. Några reflektioner såhär långt:

Varför tror så många att läroplanen är så avgörande för skolresultaten?

Jag tror att välutbildade och motiverade lärare ordnar bra skolresultat nästan oberoende av hur läroplanen ser ut för tillfället. Frågan är mer vad är det som gör att vi får välutbildade och motiverade lärare i skolan. Jag säger statusen för läraryrket, den respekten lärare möter i samhället. Och den är knappast på topp i Sverige. Och så är det så att statusen till mycket stor del bygger på den relativa lönenivån. Den är helt enkelt på skräpnivå jämfört med vad många andra akademiker med lika lång utbildning har. Det är inte hållbart om lärarutbildningen ska få bra sökanden och inte bara sådana som läser till lärare som sitt fjärde eller femteval när de inte kom in på annat. Låg lön gör också att många lämnar läraryrket.

Till detta så är det såklart så att läraryrket har kringskurits som ett fritt yrke de senaste 30 åren. Kortare semestrar och mindre andel förtroendetid innebär ju i realiteten att timlönen sänkts och friheten beskurits – knappast något som lockar till sig motiverade människor.

Utöver detta så har läraryrket byråkratiserats med en mängd olika mätningar, nationella prov och administrativt arbete med registrering, omdömen och annat. Lärare har rätt usel lön, ett mindre fritt jobb än tidigare, nu mera ingen status alls bland akademiker och framför allt ett tråkigare jobb på grund av den ökade byråkratin de ska ta hand om.

Och som lök på laxen så finns det en arme av oförskämda medelklassföräldrar som tar sig friheten att ringa upp lärare om en det ena och en det andra sent på kvällarna och klaga – något som ingen annan yrkesgrupp förväntas acceptera att bli utsatt för på sin fritid. Den disciplin som krävs för att lärandefönstret för barnen ska vara öppet saknas ofta och föräldrarna tar inget ansvar för att barnen ska visa läraren och övriga elever tillbörlig respekt.

Så det där med att läroplanerna skulle vara kärnan i problemet med de svenska skolresultatens utveckling – det tror i varje fall inte jag på.

Jag tror att följande saker är viktiga – i fallande ordning – för att få en bra skola.
1. Lärarlönerna och därmed yrkesstatusen
2. Hur fritt och trevligt läraryrket är – både vad gäller byråkrati, ledighet och semester
3. Lärarutbildningens kvalité
4. Föräldrarnas ansvar för att deras barn är uppfostrade nog för att inte förstöra skolmiljön som fungerande inlärningsmiljö
5. Föräldrarnas respekt för lärarna
6. Läroplanernas utformning

Den som anser att jag har fel få gärna berätta på vilket sätt och varför.