S energiutspel – ingen subsatans, men dock ett relevant påpekande

Det bidde inte någon ny energipolitik som socialdemokraterna presenterade, men väl en injudan till överläggningar med alla. Så famöst av oppositionen att bjuda in till samtal…

Men en poäng har Eneroth, energipolitiken är i limbo fram till valet 2010 eftersom alliansen slutit borgfred och lovat varandra att inte bråka.

Artikeln i GP kan du läsa här.