13 december 1939 bildades Sveriges samlingsregering

Hansson III

I dag, den 13 december, är det 75 år sedan Sverige fick en samlingsregering.

Efter det kommunistiska Sovjet hade anfallit Finland två veckor tidigare ville den dåvarande socialdemokratiske utrikesministern, Rickard Sandler, ge aktivt stöd till Finland. Statsminister Per Albin Hansson, tyckte att det var en äventyrlig politik och en samlingsregering bildades mellan socialdemokraterna, bondeförbundet (i dag centerpartiet), Folkpartiet och Högern (i dag moderaterna).

Sveriges kommunistiska parti (i dag vänsterpartiet) som var en del av Komintern (även kallat den tredje internationalen) och därmed fungerade som svensk underavdelning av det sovjetiska kommunistpartiet, fick inte vara med eftersom partiet stödde Sovjet i överfallet mot Finland och på goda grunder betraktades som femtekolonnare. Inte heller det lilla socialistiska partiet (som senare blev nazistiskt) fick vara med i samlingsregeringen.

Min farfar, som var född 1910, och som vid flera tillfällen var mobiliserad under kriget, tyckte att Per Albin Hansson gjorde rätt som höll Sverige utanför kriget. När han blev inkallad efter att Sovjet anfallit Finland skulle de som hade egna skidor ta med sig dessa, trots att de skulle bli stationerade i Norrbotten invid finska gränsen, så det där med att Sveriges beredskap vad god var förstås en lögn.

Den socialdemokratiska regeringen hade halverat försvaret 1925 och när kriget bröt ut var det så illa ställt att försvarsutgifterna 12-dubblades, försvaret fick alltså varje månad så mycket som försvarsuppgifterna var per år tidigare.

Sverige förklarade sig inte neutralt, utan icke-krigförande. Under detta förhållande till kriget kunde Finlandskommittén värva och sända mer än 8000 svenskar till Finland för att strida på Finlands sida mot Sovjetunionen. Varken nazister eller kommunister tilläts bland de som rekryterades. Sverige Skickade även omfattande materiell hjälp, 12 jaktflygplan (vilket då var en tredjedel av vad Sverige hade), 131 000 gevär, 42 miljoner patroner, 132 fältkanoner, 100 luftvärnspjäser, 85 pansarvärnspjäser med 256 000 granater. Jämfört med vad Finland själv gjorde är detta kanske inte så mycket, men inget annat land stödde Finland med än Sverige gjorde under det Finska vinterkriget 1939-1940.