Sjöröveri utanför Somalia

Då och då ser man en blänkare i media om att fartyg kapats utanför Somalia, d.v.s. utanför Afrikas horn. Mest uppmärksammat har väl kapningen av det ukrainska ro-ro-fartyget Faina, lastat med 33 ryska T-72-stridsvagnar, varit.

10 fartyg och 374 sjömän hålls för tillfället av pirater. Sjömännen förs oftast i land som gisslan. Varför är detta ett Svenskt eller Europeiskt problem? Jo, titta på kartan. Sjövägen från Europa till Asien går via Suezkanalen.

Internationella flottstyrkor under FN-mandat har dragits samman i området, men det finns delikata juridiska aspekter att ta hänsyn till. Situationen är oklar och långt ifrån löst.

Att den stat som slår tillbaka hårdast och gör fritagningar är Frankrike kanske inte är självklart för en del, även om vi sett hur de hanterat gisslantagningar i kapade flygplan förr.

Erik vad der Heeg har på sin blogg skrivit en hel serie inlägg för att uppmärksamma och förklara vad som sker. Läs dem här:

Sjöröveri (1): favorit i repris

Sjöröveri (2): ”Coke en stock”?

Sjöröveri (3): Piratkusten

Sjöröveri (4): intressant söndagsläsning

Sjöröveri (4½): Vilka örlogsfartyg finns på plats utanför Somalias kust?

Sjöröveri (5): Uppdatering pirater och radikalislamism

Sjöröveri (6): ”Can your admiral do this…?”

Sjöröveri (7): Vad betyder G.O.S.S.?

Sjöröveri (8): Det handlar om kultur

Sjöröveri (9): Sjöimperiet slår tillbaka…

Sjöröveri (9½): Nato Shipping Centre