Etikettarkiv: 2008

2008 ett misslyckat år för välfärdssocialismen

Jag kan konstarera att i motsats till vad många skriver om 2008 i gammelmedia och annonstäders så är…

…2008 är ett misslyckande för politiken.

Sub Prime-lånekrisen som är den nuvarande ekonomiska krisens ursprung, beror helt på politik och inte på ”marknadsmisslyckanden” som mången maiost bräker ur sig i allehanda media. De amerikanska bolåneinstitutet Freddie Mac och Fannie Mae är båda ursprungligen statliga bolåneinstitut likt det svenska SBAB. Till detta kommer lagen Community Reinvestment Act som Carter instiftade för att se till att bankerna lånade ut mer till mindre bemedlade minoriteter. Denna utvidgades av Clinton på 90-talet och av Bush på 00-talet. Politiska beslut har således skapat bolåneinstitut som ger lån till icke kreditvärdiga, eller kanske för stora lån till lågt kreditvärdiga och övriga banker har tvingats låna ut en viss, och med tiden ökande, andel till minoriteter med låg kreditvärdighet. Det är politiska ingrepp i marknaden som skapat sub-primelånekrisen.

Krisen har sedan givetvis sedan påverkat konjunkturen och därmed börsen och nu till slut realekonomin, men det är inte för den skull ett ”marknadsmisslyckande” som många hävdar. Marknaden har varit försatt ur spel av amerikanska politiker från demokraterna och republikaqnerna och det har lett till först en bolånebubbla och nu en lågkonjunktur. Ett praktexempel på ett politikmisslyckande.

Vi har faktiskt en mindre marknadsförstörande politik för att hjälpa mindre bemedlade att få tillgång till drägliga bostäder i Sverige än de har i USA. Vi har bostadsbidrag som vissa kan få. De har fördelen att de mer precist hjälper de som politikerna avser hjälpa och de bygger inte upp en gigantisk bostadsbubbla och förstör inte hela kreditmarknaden.

Sveriges bostadspolitik för mindre bemedlade har varit mer ”nyliberal” än den amerikanska om man så vill. Freddie Mac och Fannie Mae står för 50 procent av bostadskrediterna i USA och SBAB (som borde avvecklas fortast möjligt) står än så länge ”bara” för 8 procent av bostadskrediterna i Sverige. Och vi har ingen motsvarighet till Community Reinvestment Act.

F.ö.  så har Telenor har dålig täckning i Jämtland

I den stuga jag tillbringat den senaste tiden finns inget Telenor-nät tillgängligt. Inte ens en svag signal. Således inget bloggande. Nu är det lunch vid liften i Vemdalen i Jämtland och här fanns det kontakt. Men man ska inte behöva ta med sig datorn till backen för att kunna komma åt internet. Det är ju hemma efter den korta dagen i backen man vill komma åt internet. Den som har 3 har heller ingen kontakt. Bara den som har Telia har en mobil som har utmärkt signal i stugan. bara så ni vet.

Jag kommer att vara tillbaks i civilisationen 3 januari och då blir det mer bloggande.