Etikettarkiv: Bloggregistrering

DN KULTUR läser inte min blogg…

DN läser inte min blog… – gråt och förtvivlan… :-), men det borde de göra!

I dagens DN KULTUR tar Lisa Irenius upp den Estinska socialdemokraten Marianne Mikkos förslag om att reglera och registrata bloggandet. Hon skriver:

Det så kallade ”lagförslag” som får bloggarna att gå i taket är inte ens i närheten av att bli verklighet. Europaparlamentet har inte makt att initiera lagstiftning i EU. Texten i fråga kommer att lämnas till EU-kommissionen, och om det sedan blir lagstiftning är vägen dit både lång och krokig och inbegriper inte minst 27 nationella viljor.

Detta antyds av vissa skribenter, ingen väljer att göra det tydligt för läsarna.

/—/

Är det konstigt att man för diskussioner kring lag och etik i bloggvärlden? Att man bekymrar sig över hur människor som utsätts för förtalskampanjer ska få upprättelse? Att man tycker att det är problematiskt att vissa företag tjänar pengar på det innehåll bloggarna genererar, utan att bloggarna får någon ersättning?

Bloggar behöver – och bör – vara fria. Men det är ingen anledning att ignorera problem som faktiskt finns.

/—/

det bär emot att prata om bloggosfären som en enda röst, men jag har dessvärre inte hittat någon där som tycker annorlunda. Och jag har verkligen letat.

Dena blogg är uppenbarligen för liten och okänd för att läsas av den som ”verkligen letat”. Jag skrev om hur det förhöll sig med den Estinska socialdemokraten Marianne Mikkos bloggregistreringsförlags legala status tidigt när diskussionen kom upp i bloggvärlden via HAX och sedan ut i gammelmedia.

Här kan ni läsa vad jag skrev den 25 juni om bloggregistreringsförslagets legala status.

Samt här efterföljande inlägg den 25 juni om den svenska Europaparlamentarikern Christoffer Fjellners kommentar kring ärendet.

Och här från den 27 juni om meddelarskyddsaspekterna av bloggregistreringsförslaget.

Och till sist blir jag ju nyfiken på om den här bloggen klarar de rätt rimliga kraven på redlighet i tangentföringen som Lisa Irenius på DN-KULTUR skriver om? Det är en högst relevant diskussion hon efterfrågar och jag vill inte föregå med dåligt exempel.

Registrering av bloggar är som avskaffat meddelarsklydd

Registrering av bloggare tar bort möjligheten till anonymitet.

Förslaget är givetvis förfärligt. Namn och bild-registrering… man blir helt matt. Den som jobbar i försvaret och som ser missförhållanden i t ex under ett utlandsuppdrag, den som jobbar på anstalt och ser övergrepp där, den som jobbar på Migrationsverket och ser felaktig behandlig av ärenden eller den som packar om kött på ICA mot sin vilja – sådana kanske slutar att blogga om vad de tycker är fel om de måste registrera namn och bild. I princip skiljer sig förslaget inte från om man skulle avskaffa meddelarskyddet.

Och som Hax sa i TV, tänk om man inte längre skulle få skriva insändare under pseudonym. Och skulle jag vilja tillägga… böcker.

Meddelarskyddet ligger redan i farosonen i och med införandet av FRA-lagen. Hur kunde vi hamna här…?

Tro nu inte att jag tycker att anonymitet generellt sätt är något jag förespråkar, men det kan i vissa fall ha sina poänger.