Etikettarkiv: FRA-lagen

Al-Qaidas seger kom efter 9/11

Al-Qaida har som ett virus lyckats få oss i västvärlden att ge oss på oss själva med en aldrig tidigare skådad integritetsinskränkande politik. I USA heter det ironiskt nog ”Patriot Act” och här i Sverige är det FRA-lagen och teledatalagen. Jag är inte emot FRA, bara FRA-lagen som ger FRA tillgång till all vår kommunikation. Nu är det självspelande piano. Historiska organisationer som Gestapo, Stasi och KGB hade velat ha just alla de befogenheter som vi nu i västvärlden ger våra myndigheter. Mycket illa.

Den amerikanska tankesmedjan Cato institute sände i Augusti en podcast om hur man förlorar ett imperium och den handlar om hur Engelsmännen betedde sig i det blivande USA på slutet av 1700-talet. Jag tycker vi ska fundera på just detta sätt när vi agerar i Afganistan. Bombastiska åtgärder och civila dödsoffer skapar ett motstånd som inte från början fanns. Tankvärda 7min och 50s. Lyssna!

Strukturerad argumentering mot att rösta m

…och för att rösta på Piratpartiet.

Ytterligare en känd liberal debattör har just gått ut och sagt var han ska rösta på. Storbloggaren Henrik Alexandersson ska inte rösta på Fjellner p.g.a. att han vägrar rösta moderaterna, ett parti (bland flera) som drivit igenom FRA-lagen, IPRED-lagen och teledatalagen.

Själv har jag svårt för enfrågepartier. Vad ska de tycka i frihandelsfrågor? I frågor som rör relationen till diktaturer? Om EU:s ”militärisering”?

Men jag måste medge att det fan inte är lätt att hitta ett parti som är för marknadsekonomi, rättsstat och yttrandefrihet samtidigt som de är emot total övervakning av alla som lever modernt.

Jag har inga stora problem med IPRED-lagen, men FRA-lagen och teledatalagen är livsfarliga verktyg i statens händer. Den dagen det är slut med demokratin, p.g.a. oss själva eller p.g.a invasion finns alla diktaturens älsklingsstrukturer för övervakning av oss redan där och de som styr den kan dessutom bak-tracka våra förehavanden.

Vi blir som vanligt utsatta för en naiv vackert-väder-politik som bygger på att den som inget har att dölja…

Jag måste medge att detta gör det svårt att bli nöjd med sitt val i detta val, den 7 juni, hur man än till sist röstar.

Till sist undrar jag hur de som döper en politisk organisation till Piratpartiet tänker. Pirater är tjuvar, rånare, mördare och våldtäktsmän till havs. De batalar inte för sig, det är deras centrala verksamhet. Ungefär som din gemene kommunist tycker att det ska vara. Därför har jag svårt för ett parti som förefaller glida på frågan om hurvida man ska betala för sig, även om jag tycker att kärnfrågan inte är illegal fildelning utan utformningen av upphovsrätten. När den är lämpligt utformad går det att gå vidare och lösa frågan om illegal fildelning. Vi har börjat i fel ände.

Men, hur det än är med den saken, så kan jag inte acceptera de oproportionerliga inegritetsinskränkningarna som bl.a. den svenska staten nu genomfört. Hade det handlat om att undvika krig och folkmord hade jag kanske begripit avvägningarna mellan övervakning och nytta.

Lagstiftning är extremt svår att rulla tillbaks, så det är med sorg jag ser på de senaste två åren.

Spricka i moderaterna om FRA-lagen

Den moderate försvarsministern i Bildtregeringen 1991-1994, Anders Björck, har nu i protest mot FRA-lagen avgått i förtid från sitt uppdrag som som högste kontrollant av Sveriges underrättelsetjänst.

I Svenska Dagbladet står det att:

”Han slutar i protest mot FRA-lagarna som han anser leder till en ineffektiv underrättelsetjänst med sämre skydd för integriteten.”

Detta är myckert kraftigt missnöje på politiska. Han är moderat f.d. försvarsminister och har långvarigt varit kontrollant av Sveriges underrättelsetjänst. Han är även en av frontfigurerna i Nätverket Statens vänner och knappast nyliberal. Det är den allvarligaste kritiken inifrån moderaterna som framkommit ännu.

Jag undrar om det spelar någon roll att Björck vara malaj i det militära och Odenberg major. Tolgfors blev inte försvarsminister förrän processen satts igång, så det politiska initiativet att fortsätta på det tidigare socialdemokratiska spåret är Odenbergs.

Moderaterna lyckades undvika en spricka i riksdagsgruppen efter massiva påtryckningar på de riksdagsledamöter som var kritiska internt. Enligt ofta cirkulerade uppgifter så ska Reinfeldt på det moderata gruppmötet ha sagt:

”Vi har en i gruppen som pekar finger åt en moderat statsminister. Ska skottet komma inifrån? Ska någon skjuta mot en moderat statsminister?”

Nu har alltså en f.d. moderat försvarsminister stigit fram som kritiker av FRA-lagen. Frågan är vem som stiger fram härnäst.

FRA-lagen och de 15 tilläggen

Nu har den kritiserade FRA-lagen fått sina utlovade tillägg presenterade. Jag är för signalspaning – även i kabel, men mot en total oselekterad massavlyssning, så jag bryr mig om hurvida de 15 tilläggen löser FRA-lagens utpekade problem. (De få som är emot att vi har ett försvar, eller helt emot att det existerar signalspaning, behöver ju inte fundera på detta.)

Således dags att återigen läsa Regeringens proposition  2006/07:63 – En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet (det är inte mer än 179 sidor proposition). Och därefter fundera på om de nu presenterade 15 tilläggen gör lagen till en lämpligt utformad lag sammantaget.

Frågan man ska ställa sig är om man med de 15 tilläggen känner sig trygg med lagen även om sådana som Lars Ohly och Jimmie Åkesson hamnar i regeringen. Som ni vet finns det goda utsikter för att Ohly och vänsterpartiet hamnar i regeringen med socialdemokraterna (som ansvarade för IB-affären på 70-talet) och att Åkesson och sverigedemokraterna hamnar i riksdagen efter nästa val, så frågeställningen är högst reell och relevangt.

Jag ska fundera noggrant på detta i helgen, så jag har ännu inte bestämt mig för vad jag ska tycka.

En sak är dock klar redan nu. Någon slags effekt har protesterna mot den ursprungliga FRA-lagen haft. För varför skulle regeringen annars komma med dessa tillägg till sin ursprungliga proposition? Nu är frågan om det är tillräckligt.

En annan sak som också är klar är att Bodström, likt Östros tidigare i veckan under budgetdebatten, tappat koncepterna och talar i falsett. Bodström har lyckats jämföra den process vi nu varit med om med kritik som framförts i den offentliga debatten och som lett till de 15 tillägsförslagen med hur det går till i Zimbabwe och Nordkorea. Jo tjena…

Här nedan är de 15 tilläggen vi nu har att ta ställning till.

   1. De ändamål för vilka signalspaning får bedrivas preciseras ytterligare och anges i lag i stället för i förordning.
2. Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol.
3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning. Även signalspaning för regeringens behov omfattas alltså av tillståndskrav.
4. FRA ska bara få tillgång till de ”trafikstråk” som domstolen bestämmer.
5. I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.
6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.
7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.
8. Sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person får inte användas utan särskilt tillstånd.
9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.
10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.
11. En underrättelseskyldighet till enskild införs.
12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.
13. Om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras.
14. Inget råmaterial (i debatten benämnd trafikdata) får sparas i mer än ett år (ej heller av historiska, statistiska eller liknande skäl).
15. Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen göra en bedömning av huruvida FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.

Magasinet FOKUS – Spelet om FRA

Aliansens inre kabinett, d.v.s. de fyra partiledarna övertygas av ett bristfälligt underlag och låser sig i janurai 2007 för FRA-lagen, långt före lagrådets utlåtande. Det som avgör saken är att dåvarande försvarsministern , Mikael Odenberg, säger att han talat med socialdemokraterna och att de tänker stödja FRA-lagen. Det stödet har vi ju inte sett så mycket av precis…

Magasinet FOKUS har en lång artikel om spelet bakom FRA-lagen. Jag känner, och har tidigare arbetat politiskt i riksdagskansliet med ett flertal av de inblandade i FOKUS artikel och min kommentar är att inehållet bär sannorlikhetens prägel.

Två partiledarbyten och ett alert försvarsdepartement är andra ingredienser som får avgörande betydelse för alla turer fram till att regeringen lägger propositionen på riksdagens bord.

Sahlin och socialdemokraterna övertygas av Bodström att inta en kritisk hållning. Och folkpartiet håller just på med sitt partiledarbyte under processen.

Såhär inleds FOKUS artikel, inledningen är nästan som i en agentroman;

En dag i januari 2007 sätter sig en av finansminister Anders Borgs tjänstemän ner och skriver en promemoria. Tjänstemannen arbetar på budgetavdelningen, men det här ärendet handlar inte om pengar.

Det handlar om att slå larm. Något har gått alldeles snett i regeringskansliet.

Försvarsdepartementet har inte bara ignorerat justitiedepartementets kritik mot en ny lag utan också struntat i alla rutiner, skriver tjänstemannen. Bakom ryggen på alla har försvarsministern fått de fyra partiledarna att säga ja till lagen. Dessutom har underlaget som partiledarna fått varit uselt. Deras beslut är fattat på felaktiga grunder.

Det kan tyckas märkligt att en tjänsteman på finansdepartementet ägnar sig åt detta. Men mycket är också konstigt i den här historien.

Efter tre sidor sätter tjänstemannen punkt. Texten som skrivits är alarmerande, orden stora, tonen panikartad:

»Tillåts så tunga invändningar lämnas utan åtgärd undermineras samrådsformerna på ett sätt som kan få stora konsekvenser framöver.«

Det här är berättelsen om FRA.

Läs FOKUS artikel ”Spelet om FRA” här.

Demonstrera mot FRA-lagen tisdag 16 september

I morgon öppnar riksdagen. Och då hålls det demonstration mot riksdagens FRA-beslut. I Stockholm är det verkligen bredd på protesterna. Visserligen deltar inte något alliansparti, men en rad olika personer som allmänt brukar betraktas som borgerliga talar.

Nätverket Svart Måndag arrangerar är arrangör. På deras hemsida ges följande information:

Göteborg 

Gustav Adolfs Torg klockan 18.00. Demonstrationståget kommer fortsätta till Götaplatsen.

 

Malmö

Möllevångstorget klockan 17.30. Demonstrationståget kommer att gå från Möllevångstorget uppför Bergsgatan, förbi Triangeln och vidare längs Södra Förstadsgatan tillbaka till Möllevångstorget.

 

Stockholm

Norrmalmstorg klockan 10.00 på tisdag 16 september. Klockan 11.00 marscherar vi över Hamngatan till Sergels Torg. Vi tror som sagt på en enorm uppslutning, och vi hoppas att så många som möjligt är klädda i vitt för att representera hopp, frihet och framtid.

 • 10:00 Samling Norrmalmstorg
 • 11:30 Magnus Betnér – komiker och samhällskritiker
 • 11:40 Maria Wetterstrand (Mp) – Språkrör Miljöpartiet
 • 11:50 Johan Norberg – Författare, Fil. mag. Idéhistoria (tidigare Timbro, Nyliberalen, Frihandel.nu, Smedjan)
 • 12:00 Magnus Andersson (CUF) – Ordf. Centerns Ungdomsförbund, Borgerligt Nej till FRA
 • 12:10 Maria Ferm (GU) – Språkrör Grön Ungdom
 • 12:20 Camilla Lindberg (Fp) – Riksdagsledamot, Borgerligt Nej till FRA
 • 12:30 Birgitta Ohlsson (Fp) – Riksdagsledamot
 • 12:40 Jytte Guteland (SSU) – Ordf. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
 • 12:50 Alice Åström (V) – Riksdagsledamot, Vice Partiordförande, Gruppledare i (v) Riksdagsgrupp
 • 13:00 Max Andersson (Mp) – Riksdagsledamot
 • 13:10 Kalle Larsson (V) – Riksdagsledamot
 • 13:20 Björn von der Esch (JL) – Vice Partiordförande Junilistan
 • 13:30 Ida Gabrielsson (UV) – Ordf. Ung Vänster
 • 13:40 Frida Johansson-Metso (LUF) – Ordf. Liberala Ungdomsförbundet, Borgerligt Nej till FRA
 • 13:50 Amanda Brihed (NSM) – Grundare och Administratör Nätverket Svart Måndag, Demonstrationsansvarig
 • 13:57 Rola Brentlin (MUF) – Förbundsstyrelsen Moderata Ungdomsförbundet
 • 14:02 Agneta Lindblom Hulthén (SJF) – Ordf. Svenska Journalistförbundet
 • 14:12 Charlie Weimers (KDU) – Ordf. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
 • 14:22 Clarence Crafoord – Chefsjurist Centrum för Rättivisa
 • 14:32 Michael Gajditza – Juridiskt Ombud för Svensk Myndighetskontroll, Nätverket Svart Måndag
 • 14:40 Fredrik Bergqvist (M) – Oppositionsråd Norrköping
 • 14:50 Ev. Erik Laakso (S) – Sossar Mot Storebror
 • 15:00 Rick Falkvinge (PP) – Partiledare
 • 15:10 Linnéa Sjögren (F!) – Ordf. Feministiskt Initiativ Stockholm
 • 15:20 Henrik Hax Alexandersson – Fristående bloggare och samhällsdebattör
 • 15:30 Anna Serner (TU) – VD Tidningsutgivarna
 • 15:40 Anna Troberg (PP)
 • 15:50 Niklas Starow (NSM) – Samordnare Nätverket Svart Måndag Syd
 • 16:00 Demonstrationen upplöses

Ni som går dit, bete er civiliserat, allt annat än perfekt åhörsamhet mot polisen är kontraproduktiv. Det är inte mot Polisen det ska demonstreras. Och förstör inget och slåss inte. Demonstrera och visa att det är civiliserade människor

Moderata partiledningen har inget mandat i FRA-frågan

Den moderata partiledningen har stulit partiet från väljarna och från medlemmarna. Jag kan inte komma till någon annan slutsats i FRA-frågan.

Det står inget i Allians för Sveriges valmanifest från valet 2006 om en kommande FRA-lag av något slag (moderaterna valde att inför valet 2006 inte gå ut med något eget separat valmanifest).

Moderaterna skrev ingen partimotion i riksdagen under Riksmötet 2005/06 (vilket betyder det sista riksdagsåret innan riksdagsvalet 2006), som handlade om en kommande FRA-lag. Partimotion kallas den typ av motion som ett partis förtroenderåd i riksdagen skriver under med partiledaren främst. Detta är den typ av motion som anses tyngst och som återspeglar ett partis åsikt i den frågan det motioneras om.

Moderaterna skrev ingen kommittémotion riksdagen under Riksmötet 2005/06, som handlade om en kommande FRA-lag. Kommittémotion kallas den typ av motion som ett partis företrädare som sitter i ett visst utskott skriver under. Denna typen av motion har inte riktigt samma tyngd som en partimotion och handlar oftare mindre eller mer specifika frågor, men representerar likväl partiets samlade uppfattning i frågan det motioneras om.

Vad som skrivs i parti-, och kommittémotioner under ett valår anses ett parti gå till val på.

(Det finns även något som heter enskilda motioner men de representerar bara en enskild ledamots, eller grupp av ledamöters åsikt. En sådan motion kan ett parti inte göras ansvarigt för. Det finns även något som kallas flerpatrtimotion, det är helt enkelt en enskild motion där de som skriver under kommer från mer än ett parti, ofta samma valkrets.)

På moderaternas partistämma oktober 2007 i Gävle handlade ingen av motionerna från medlemmarna och ingen av propositionerna från partiledningen om den kommande FRA-lagen. Propositionen kom på riksdagens bord 8 mars 2007. Voteringen och beslutet om vilandeförklaring i ett år, skedde 14 juni 2007. Det innebär att alla moderata länsförbundsstämmor redan hade ägt rum redan under första kvartalet innan beslutet om FRA-lagen togs första gången.

På moderaternas arbetsstämman i augusti 2005 i Örebro, när nya moderaterna lanserades, var det ingen motion och ingen proposition som handlade om en kommande FRA-lag av något slag.

Tidigare än 2005 går det inte spåra FRA-lagen. Det var 15 juli 2005 som Departementsskrivelsen ”En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet” (Ds 2005:30) presenterades. Den som läser den ser att den var skriven för att bli proposition redan under 2006, men det såg den dåvarande regeringen Persson mediesmart till att inte göra ett valår.

Den moderata partiledningen har aldrig sökt, och aldrig fått, något mandat, vare sig från väljarna eller sina medlemmar för att genomföra FRA-lagen. Därför blir min slutsats att den moderata partiledningen stulit partiet i FRA-frågan.

Moderaterna sitter på försvarsministerposten (utredningen och propositionen kommer därifrån) och statsministerposten, vilket annat alliansparti skulle det vara som driver denna fråga i ett departement där de inte har någon minister?

Det är sant att förarbetet beställdes och levererades av den dåvarande socialdemokratiska försvarsministern Leni Björklund och statsminister Göran Persson. Det vore väldigt intressant att höra vad dessa två nu tycker om lagen som deras parti valt att rösta emot.

Moderaterna ber anställda att inte opinionsbilda mot FRA-lagen

Moderaternas kommunikationschef Pär Henriksson har skickade följande brev till de anställda någon gång efter gruppmötet på tisdseftermiddagen men innan omröstningen om FRA-lagen på torsdagen;

 Till medarbetare i moderaterna

Pär Henriksson 

De senaste dagarna har vi haft en intensiv debatt ang frågan om signalspaning och FRA. Inte minst har diskussionen förts på bloggar och i sociala medier som t ex Facebook.

Våra ledamöter och andra företrädare har varit och är fortfarande under stort tryck. Det är då särskilt viktigt att vi som medarbetare i moderaterna känner ett ansvar.

Som tjänstemän i moderaterna ska vi därför inte delta i upprop, signa upp på Facebook-grupper eller på andra sätt aktivit opinionsbilda i en fråga där det finns ett tydligt beslut i riksdagsgruppen om en enhetlig partilinje.

Jag ber alla respektera detta.

mvh

Det är varken konstigt eller anmärkningsvärt att en arbetsgivare kommer med riktlinjer till sina anställda. För det är en vädjan om ansvar och inte ett förbud mot att engagera sig mot FRA-lagen. Så jag har inget att invända emot att moderaterna skickar ett sådant här brev till sina anställda, men brevet visar att Reinfeldts försök att hävda att bloggarna varit oväsentliga, för att de små tillägg om kontroll till FRA-lagen kom till stånd, inte stämmer. 

Om detta skedde helt utan beaktande av att hela den borgerliga delen av bloggsfären, varför förhandlades då dessa tillägg om extra kontroller fram först efter att det i en vecka varit den vanligaste frågan i svenskspråkiga politiska bloggar, endast ett dygn innan voteringen i riksdagen, i en fråga som legat på riksdagens bord i mer än ett år?

Frågan är besvärande för alliansen och de har missbedömt frågans politiska sprängkraft. Hade alliansen vetat vad de vet nu, är jag inte ens säker på att de lagt fram FRA-lagen som proposition. Men att backa sent i en beslutsprocess kan givetvis ses som ett svaghetstecken. På den moderata riksdagsgruppens sista möte innan debatten och omröstningen om FRA-lagen var också det främsta argumentet som användes, för att se till att inga ledamöter skulle rösta nej, regeringsduglighetsfrågan.

Jag tror dock att den moderata partiledningen gjorde en helt felaktig bedömning. Att driva igenom FRA-lagen var inget moderat vallöfte, det var heller inget som alliansen gick till val på. Läs allianses valmanifest från valet 2006 här till höger. (Moderaterna hade inget eget separat manifest 2006.)

För den borgerliga väljare som tycker att ett nej till FRA-lagen är den viktigaste frågan under denna mandatperiod finns endast folkpartisten Camilla Lindberg att rösta på, och henne kan man bara rösta på om man är skriven i Dalarna. Illa.