Etikettarkiv: liberalism

Pissliberaler och sketliberaler

Det pågår en debatt om socialliberalism och vad den innebär. En del bloggar och en del tidningar tar upp frågan. En av åsikterna som framförs är att socialliberalismen inte är en ideologi utan snarare en förhållningssätt där man försöker undvika att vara kontroversiell. Ett förhållningssätt som i sig lätt leder till principlöshet, osorterad konservatism, paternalism och höga skatter eftersom man följer plebejerna snarare än leder dem. I den socialistiska tidsanda som rådde på 60-, och 70-talet blev en socialliberal således i det närmaste socialist. Folkpartiet, som då ansåg sig vara socialliberalt var t ex inte ens mot löntagarfonder stundtals.

Frågan är vad skillnaden är på en pissliberal och en sketliberal?

En pissliberal är en kissnödig socialliberal, i det närmaste en socialdemokrat.

En sketliberal är en klassisk liberal, d v s det som nu för tiden ofta benäms nyliberal.

Johan Norberg ifrågasätter borgerlighetens liberalism

Den liberale debattören Johan Norberg drar efter borgerlighetens FRA-beslut och FRA-argument slutsatsen att borgerligheten aldrig varit särskilt liberal.

”I stället för att vara folkets företrädare mot mäktiga myndigheter har de fungerat som myndigheternas företrädare mot folket.”

Läs Johan Norbergs artikel ”Bakom masken” på Expressen Kultur här.