Etikettarkiv: Sverige

Sverigebilden i USA – snygga brudar och gratis allt

The Daily Show With Jon Stewart M – Th 11p / 10c
The Stockholm Syndrome
thedailyshow.com
Daily Show
Full Episodes
Economic Crisis Political Humor

Stockholmssyndromet 2

En något negativ bild motbevisas av en rätt hygglig skönmålning – humor.

Faktrum är att de som ser Sverige som bara elände i USA ofta inte är helt updaterade sedan 70-talet då Palme såg till att ambassadörerna togs hem. Nu är Sverige på vissa punkter liberalare och mer marknadsínriktat än USA. Försök få en amerikansk vänsterpolitiker att acceptera skolpeng (school voucher) så får du se hur lätt det är. Skolpengen överlevde 12 år med vänsterstyre i Sverige och nu diskuterar man utformnuingen av reglerna för, men inte existensen av, friskolor.

Och de amerikaner som ser Sverige som en förebild brukar inte ha klart för sig vad LAS betyder för ungdomsarbetslösheten och meritokratin, att vi har vårdköer som folk lider och dör i. Men går det bara omkring snygga bvrudar på gatorna och all offentlig service är gratis så är det smällar man får ta.

Och på motsatt sätt inser inte den svenska vänstern att USA faktiskt, med en global måttståck, är en välfärdsstat där det offentliga står för mer än 40 procent av vården.

Men en sak är klar – fler svenska komiker kopierar amerikanska komiker än tvärt om.

Vilka som ligger risigt till

De länder med stor statsskuld ligger nu risigt till. Italien, Grekland och Belgien är de länder i EU som ligger risigast till. De har alla en statsskuld runt 100 procent av BNP. Relativt sett ligger de betydligt risigare till än USA. Sverige ligger relativt bra till. Sverige har nu en statsskuld på 38 procent i augusti 2008. Denna kris, som vi nu ser turbolensen av på finansmarknaderna, kommer att drabba Sverige lindrigare relativt andra länder. Orosmolnet är Sveriges stora exportberoende och möjlig amerikansk protektionism. Mitt tips är ändå att Sverige efter denna kris kommer att ha klättrat i den internationella välståndsligan.