Vänsterpartiet stödde Sovjet i Finska vinterkriget

Den 2 december 1939, den tredje morgonen under det Finska vinterkriget, såg vänsterpartiets partitidning NY DAG* ut såhär på förstasidan.

NY DAG 2 dec 1939

Stalin hade vid krigsutbrottet utnämnt den finska kommunisten och landsförrädaren, Otto Ville Kuusinen, till regeringschef i Finland. Denna ”regering” brukar kallas Terijokiregeringen. Stalin utsåg alltså en Finsk kommunist som bott i Moskva sedan 1918 till finsk regeringschef för sin egen finska marionettregering och började fredsförhandla med honom precis efter Sovjets överfall på Finland. Kuusinen är alltså ett namn som borde vara synonymt med Quisling.

Vänsterpartiet hade namnet Sveriges Kommunistiska Parti mellan åren 1921 och 1967 och förkortades skp. Det är alltså vad dagens vänsterpartiet skrev, som handgriplig och lojal svensk megafon åt Stalin och kommunistdiktaturen Sovjetunionen, vi kan läsa här. Vänsterpartiet tar uppenbarligen Stalins och Sovjets parti i erövrings,- och anfallskriget mot Finland. Vänsterpartiet var det enda av de nuvarande svenska riksdagspartierna som stödde diktaturen Sovjet mot demokratin Finland under det Finska vinterkriget.

*NY DAG beskrev sig själv som ”huvudorgan för Sveriges Kommunistiska Parti” och ”sektion av Komintern”.