CUF: ”upphovsrätt 10 år”

Samtidigt som Europaparlamentet ska rösta om hurvida upphovsrätten ska förlängas från 50 till 95 år så går CUF ut och föreslår att den borde kortas till 10 år.

  1. Det ska bli intressant att se om centerns Europaparlamentariker Lena Ek nu röstar emot den föreslagna förlängningen. Jag tror det för det förefaller vara alliansregeringens linje. Jag är hyggligt lugn på den punkten.
  2. Nu äntligen kanske vi får den debatt om fildelning, upphovsrätt och immaterialrätt som handlar om rätt saker och så som jag efterlyste här för några dagar sedan.