Skatteparadis och skattehelveten

Med fonderna tar vi över

Det kan vara moraliskt legitimt att föra ut både pengar och ägande ur ett land

Det finns väl fyra kategorier som för ut pengar till hemliga bankkonton och bolag i skatteparadis.

1. Människor som är förföljda och illa behandlade av den stat de kommer från, t.ex. judar som förde ut pengar till Schweiz före och under andra världskriget.

2. Kriminella nätverk som tvättar pengar och döljer dem från staten de kommer från.

3a. Skatteplanerare som gör laglig skatteplanering utan att bryta mot någon lag.

3b. Skatteplanerare som bryter mot lagar när de skatteplanerar.

4. Makteliten i kleptokratier. (Har moraliskt sett stora likheter med kategori 2. Makteliten i stabila demokratiska rättsstater återfinns i kategorierna 3a eller 3b)

Jag är lite olika upprörd på kategorierna 1 och 3a, jämfört med kategorierna 2, 3b och 4.

Skatter kan vara moraliskt illegitima – även i demokratier. Stater kan syssla med illegitim konfiskation av människors tillgångar och detta gäller även för demokratier, även om stabil demokrati och stabil rättstat minskar risken för att detta ska ske.

Jag tänker inte vara upprörd på någon utan att veta vilken kategori denne tillhör enligt ovan. Det flåsas lite väl mycket om att alla som förekommer i uppgifterna från Panama är skurkar – troligtvis är det inte så. Och de som är kommunister eller socialister och är upprörda har ju tänkt att begå ett övergrepp mot människor i sin ideologis namn och avskaffa privat ägande. Jag har lite svårt att ta just dessas upprördhet för värt något i den moraliska vågskålen.

Så. Diskutera!

Till Adelsohn Liljeroths försvar

Bara enfaldiga är inte källkritiska

Anna Hellgren skriver i dag på Expressens kultursida under rubriken ”Adelsohn Liljeroths hårresande mediesyn” en förvirrad artikel där hon ansluter sig Björn av Kleen på DN och ställer sig bakom hans fabricerade citat och drivna missförstånd.

Anna Hellgren skriver i artikeln: ”hårresande, att en person som i åtta år hade det yttersta ansvaret för landets mediepolitik på allvar, och i direkt strid med aktuell forskning, påstår att det pågår en medveten mörkläggning av fakta.”

Så ”aktuell forskning” visar att vi ska lita på media? Så Sakine Madons artikel i Expressen som bygger på information hon fått från en rad nu verkande journalister om att de ibland väljer att inte rapportera något, eftersom det bedömts kunna gynna sd, kan bara avfärdas med hänvisning till ”aktuell forskning” utan någon vidare hänvisning?

När DN sprider lögner om Carema ska vi bara lita på det? När DN skriver om poliskoden 291 och att flyktingar är underrepresenterade i brottsstatistiken, trots att det med relevant statistikläsning är tvärt om, så ska vi lita på det?

När Björn af Kleen lägger ord i munnen på de han intervjuar och därmed skapar en rasbiolog av Patrik Engellau, trots att Engellau hävdar att han medvetet just undvek att uttrycka sig så (läs hans blogg om intervjun), så ska vi lita på media?

Lita på media, vad är det för hjärntvättad inställning? Upplysta människor i fria länder är väl källkritiska och håller sig därför med ett flertal olika informationskällor? Lena Adelsohn Liljeroth hudflängs för att hon även läser Avpixlat, något som DN:s egen ledarskribent Hanne Kjöller själv gör, redan helgen efter Björn af Kleens famösa artikel låtit påskina att de som gör det i det närmaste är sverigedemokrater och rasister. Så Carl Bildt hade alltså rätt när han på Twitter skrev att journalister också läser Avpixlat och att de gör det av samma skäl som Lena Adelsohn Liljeroth.

Jag har sett ett klipp där Obama förklarar för sin publik att man inte ska tysta de med avvikande uppfattning, inte försöka stoppa dem från att tala på campus, utan låta dem komma till tals och sedan argumentera i sak mot deras åsikter. Denna artikel gör tvärt om, vilket i sig är smått bisarrt. Artikelförfattaren vill att vi ska lita på media. Fria människor i fria länder är väl källkritiska och följer flera mediekanaler för att få bredd och förståelse? Och man läser väl inte bara sådant som man håller med om?

Möjligtvis är det just ordvalet ”mörkar” som skapat detta rabalder. Sakine Madon skrev till mig och gissade att det var just så det var. Hon kanske är något på spåren. För övrigt är det ju intressant att Anna Hellgren driver sin tes i just samma tidning som Sakine Madon först skrev om det där med att journalister vinklar för att inte gynna sd. Men Kultursidan i Expressen kanske ser skribenterna på tidningens ledarsida som de värsta lögnarna av alla?

Aktuellt diskuterar bostadspolitik på sovjetiskt vis

”Oberoende” och ”neutrala” public serviceteven försökte sätta fokus på bostadsfrågan igen…

Aktuellt...

Aktuellt…

”I grunden beror ju det här problemet på att det inte finns bostäder”.
-Aktuellts ankare i studion efter ett långt reportage om bostadsbrist och att handel med svartkontrakt nu spritt sig till utanför storstäderna och att trångboddhet bland flyktingar blivit allt vanligare med ebo-ersättning. Charlotta Lundström från SABO intervjuas och i studion intervjuas Mikael Nilsson från statliga myndigheten Boverket. Allt detta utan att hyresregleringen i form av bruksvärdeshyror nämns. Således fullständigt ointellektuellt och verklighetsfrånvänt alltsammans.

Som att diskutera bostadspolitik i Sovjet – det enda som inte får diskuteras är fri prissättning, d.v.s. marknadshyror. Ett extremt vänsterperspektiv inom vilket hela perspektivet finns. Total avsaknad av bredd i debatten. ”Bygga mer”. Jojo. Det enda myndighetspersonen sa var att vi gjort det förr, d.v.s. han lyfte fram miljonprogrammet – och det blev ju bra…

Bostadsdebatten är helt dysfunktionell i Sverige. Sovjetisk.

För övrigt studerades rationellt byggande i Sovjet innan miljonprogrammet genomfördes i Sverige 1965-1975.

Vänsterpartiet stödde Sovjet i Finska vinterkriget

Den 2 december 1939, den tredje morgonen under det Finska vinterkriget, såg vänsterpartiets partitidning NY DAG* ut såhär på förstasidan.

NY DAG 2 dec 1939

Stalin hade vid krigsutbrottet utnämnt den finska kommunisten och landsförrädaren, Otto Ville Kuusinen, till regeringschef i Finland. Denna ”regering” brukar kallas Terijokiregeringen. Stalin utsåg alltså en Finsk kommunist som bott i Moskva sedan 1918 till finsk regeringschef för sin egen finska marionettregering och började fredsförhandla med honom precis efter Sovjets överfall på Finland. Kuusinen är alltså ett namn som borde vara synonymt med Quisling.

Vänsterpartiet hade namnet Sveriges Kommunistiska Parti mellan åren 1921 och 1967 och förkortades skp. Det är alltså vad dagens vänsterpartiet skrev, som handgriplig och lojal svensk megafon åt Stalin och kommunistdiktaturen Sovjetunionen, vi kan läsa här. Vänsterpartiet tar uppenbarligen Stalins och Sovjets parti i erövrings,- och anfallskriget mot Finland. Vänsterpartiet var det enda av de nuvarande svenska riksdagspartierna som stödde diktaturen Sovjet mot demokratin Finland under det Finska vinterkriget.

*NY DAG beskrev sig själv som ”huvudorgan för Sveriges Kommunistiska Parti” och ”sektion av Komintern”.

Mp: mot vårdnadsbidrag men för basinkomst!?

Alltså miljöpartiet… och drömmerierna de håller på med.

Miljöpartiet (samt v, s och fp) vill avskaffa vårdnadsbidraget på 3000:- i månaden med argumentet att det ofta har effekten att kvinnan stannar hemma och att det är att betrakta som en kvinnofälla när det leder till att kvinnor får sämre karriärer. Och bland invandrare är denna effekt dessutom som tydligast. Integrationen i det svenska samhället försvåras därmed. Gamla hemmafruideal lever vidare. En typisk så kallad kvinnofälla. Denna kritik av vårdnadsbidraget är i sig helt rimlig. Argumentet för vårdnadsbidrag är ju att även de som inte använder den kommunala barnomsorgen har betalat höga skatter och i rättvisans namn borde få åtminstone något tillbaks eftersom de inte tar del av den för kommunen betydligt dyrare barnomsorgen. Men problemen vårdnadsbidragen skapar får nog nu mera anses överskugga argumenten för vårdnadsbidraget. Det fick för omfattande oavsedda effekter helt enkelt.

Men om ovillkorade bidrag på 3000:- i månaden (som man inte kan leva på) lever till så stora oönskade effekter vad gäller jämställdhet, vad skulle då ovillorade bidrag på en nivå ”som man kan leva på” leda till? Vad tror ni?

Såhär skriver de fyra miljöpartistiska riksdagsledamöterna som på Brännpunkt i SvD argumenterar för att medborgarlön, eller som de vill kalla det – basinkomst – ska införas i Sverige:
”Basinkomst vore inte minst från jämställdhetssynpunkt en historisk frigörande ­reform.”

Dissonansen. I miljöpartiet vet uppenbarligen inte den ena handen vet inte alls vad den andra gör…

Avslutningsvis, vad ”kan man leva på” i dagens Sverige? 10.000:- i månaden? Om 5.000.000 svenskar ska få 10.000:- i månaden skulle det kosta statskassan 600 miljarder kronor om året. Statens budget för innevarande år är på 862 miljarder. Miljöpartiet vill utreda detta noga…

Vad vänsterpartiet skrev om Sovjets anfall på Polen 1939

Här nedan kan ni läsa vad vänsterpartiets två främsta tidningar skrev dagen efter att Sovjet anfallit Polen i ryggen, den 17 september 1939, ett Polen som redan var i krig mot Nazityskland sedan 1 september 1939. (Vänsterpartiet hette mellan 1921 och 1967 Sveriges Kommunistiska parti, skp.)

Norrskensflamman – ”Organ för Sveriges Kommunistiska Parti” – den tidning som nu heter ”Flamman”, skrev såhär 1939-09-18 i huvudledaren med rubriken ”Röda arméns aktion”:

Nfl 1939-09-18 huvudledare

Den andra vänsterpartistiska tidningen hette Ny Dag. Ny Dag var, som det står under tidningens namn, ”Huvudorgan för Sveriges Kommunistiska Parti” – ”(Sektion av Komintern)”, d.v.s. vänsterpartiets dåvarande partitidning och lojal mot, ja t.o.m. en förgrening av, Stalins och Sovjets Komintern.

1939-09-18 såg förstasidan ut såhär:

Ny Dag 1939-09-18

Notera nyspråket: ”RÖDA ARMÉN SKYDDAR VÄSTUKRAINA”, inte östra Polen alltså. Sovjet och Tyskland hade i Molotov-Ribbentroppakten kommit överens om att dela Polen mellan Sovjet och Nazityskland. Sovjet bytte namn på Östra Polen och införlivade det med Sovjet. Det var under detta ”beskydd”, som det står i rubriken, som Sovjet genomförde Katynmassakern 1940 på Polska krigsfångar och polsk intelligentia. Sovjets införlivande av östra Polen bestod efter andra världskrigets slut.

 

 

Vänsterpartiet och Molotov-Ribbentroppakten

Kommunazism

 

I dag för 76 år sedan ingick kommunister och nationalsocialister Molotov-Ribbentoppakten. Vänsterpartiet, som på den tiden var den svenska underavdelningen av Stalins Komintern, stödde pakten.

I morgon ska jag visa en bild på vad det svenska kommunistpartiet skrev i sin partitidning Norrskensflamman om pakten, dagen efter.

Pakten var förutsättningen för andra världskriget. Nazityskland anföll Polen en vecka senare, den 1 september, och det kommunistiska Sovjet anföll Polen från andra hållet den 17 september 1939. Nazityskland och Sovjet höll en gemensam segerparad i den polska staden Brest den 23 september 1939.

Brest 1939-09-23

(Bilden: Tyska och sovjetiska chefer betraktar den gemensamma tysk-sovjetiska paraden i det erövrade Brest den 23 september 1939. I mitten den tyske generalmajoren Heinz Guderian och till höger den sovjetiske brigadkommendören Semjon Krivosjein.)

Pakten gav också Sovjet fria händer mot Finland och Baltstaterna. När Sovjet anföll Finland 30 november 1939 stödde vänsterpartiet som enda svenska riksdagsparti Sovjet. Detta var en direkt konsekvens av att vänsterpartiet var den svenska underavdelning av Komintern. Partiet hade ingen självständighet gentemot Sovjet. Detta innebär också att vänsterpartiet är det enda riksdagsparti som stått på Nazitysklands sida under andra världskriget. Sverigedemokraterna bildades 1988 och har därför inte någon egen historia från tiden för Molotov-Ribbentroppakten. Med detta vill jag säga att det vore rimligt om vänsterpartiets företrädare fick stå till svars för sitt partis kriminella historia på i varje fall samma sätt som Sverigedemokraterna ofta – och välförtjänt – får.

Aftonbladet ljuger om new labours historia

Vad är detta för historieförfalskning om brittiska labourpartiets historia som Katrine Marcal på Aftonbladet ledare bjuder på?
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/katrinemarcal/article20727900.ab?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Neil Kinnock inledde inte någon reformering av labour, det var hans efterträdare John Smith som gjorde det. Det var han som avskaffade fackets blockröstning på labourkongresserna med argumentet ”en medlem en röst”. Smith dog i en hjärtinfarkt 1994 och Blair tog över, fortsatte reformera, skapade new labour och vann tre val i rad. Aftonbladet publicerar en ledare som om John Smith och hans gärning för labour inte fanns och pissar på hans minne när de tillskriver gammelsocialisten Kinnock inledningen av labours moderna framgångssaga. Det är ju besinningslös historielöshet. Chansar Katrine Marcal om historien när hon skriver ledre på Aftonbladet?

Och att nu lyfta fram någon från Labour för att ha Thatcherkvaltéer? Nu passar det alltså. Noterar detta.

Om amorteringskraven som nu inte blir av

Staten är som vanligt elefanten i ekonomin.

Finansinspektionen föreslår att amorteringskrav på bolån införs. Detta eftersom hushållens belåningsgrad blivit så hög. Som ett resultat av detta förslag har priserna på bostäder gått upp kraftigt den senaste tiden eftersom införandet av amorteringskrav bara skulle gälla nya lån och många därmed ville hinna köpa bostad med lån utan amorteringskrav innan amorteringskraven föreslogs införas från augusti månad.

Nu införs inte Finansinspektionens förslag. Kvar av det inte genomförda förslaget är nu den ökade belåningsgraden förslagets existens skapat. Vilket var vad statliga Finansinspektionen ville minska.

Staten…

Bara plåster mot döden på Medelhavet

Vi kan som jag ser det bara få slut på flyktingströmmen över Medelhavet och därmed alla drunkningstragedier där på två sätt och det är;

1. Att de länder de kommer ifrån blir så bra för sina invånare att människorna inte längre vill därifrån.

2. Att vi inför helt fri invandring till Europa så att alla som vill komma hit får göra det genom att helt enkelt resa hit reguljärt och bli insläppta. Och då handlar det inte bara om de 50 miljoner människor som enligt FN har flyktingstatus i världen, utan om alla som har en stark vilja att komma hit oavsett skäl.

Allt annat är bara symtomhantering som inte kommer att få stopp på flyktingströmmen och alla tragiska dödsfall på Medelhavet som den för med sig. Tyvärr.

Vi kan få färre att vilja ta sig hit genom att låta de länder flyktingarna kommer ifrån få exportera fritt till oss, men då måste vi avveckla hela Europas jordbrukspolitik och rätt mycket annat inklusive krav på arbetsförhållanden och miljöhänsyn i producentlandet. Det finns inga etablerade partier som driver denna linje vad jag vet.

Vi kan säkert få färre som försöker ta sig till Europa genom att vi helt enkelt stänger gränsen för flyktingar och konsekvent skickar tillbaks alla som försöker ta sig hit, men en så drastisk politik tror jag inte ens sd i Sverige är för.

I praktiken går det inte att stoppa människors vilja att byta land under det enda livet det har, om skillnaden mellan livsvillkoren länder emellan är så stor som den är.

I övrigt är det ju märkligt ologiskt att de partier som vill ha det generösaste flyktingmottagandet samtidigt vill ha den mest generösa socialstaten (ofta felaktigt benämnd välfärdsstaten).