Kategoriarkiv: Historia

Vänsterpartiet och Molotov-Ribbentroppakten

Kommunazism

 

I dag för 76 år sedan ingick kommunister och nationalsocialister Molotov-Ribbentoppakten. Vänsterpartiet, som på den tiden var den svenska underavdelningen av Stalins Komintern, stödde pakten.

I morgon ska jag visa en bild på vad det svenska kommunistpartiet skrev i sin partitidning Norrskensflamman om pakten, dagen efter.

Pakten var förutsättningen för andra världskriget. Nazityskland anföll Polen en vecka senare, den 1 september, och det kommunistiska Sovjet anföll Polen från andra hållet den 17 september 1939. Nazityskland och Sovjet höll en gemensam segerparad i den polska staden Brest den 23 september 1939.

Brest 1939-09-23

(Bilden: Tyska och sovjetiska chefer betraktar den gemensamma tysk-sovjetiska paraden i det erövrade Brest den 23 september 1939. I mitten den tyske generalmajoren Heinz Guderian och till höger den sovjetiske brigadkommendören Semjon Krivosjein.)

Pakten gav också Sovjet fria händer mot Finland och Baltstaterna. När Sovjet anföll Finland 30 november 1939 stödde vänsterpartiet som enda svenska riksdagsparti Sovjet. Detta var en direkt konsekvens av att vänsterpartiet var den svenska underavdelning av Komintern. Partiet hade ingen självständighet gentemot Sovjet. Detta innebär också att vänsterpartiet är det enda riksdagsparti som stått på Nazitysklands sida under andra världskriget. Sverigedemokraterna bildades 1988 och har därför inte någon egen historia från tiden för Molotov-Ribbentroppakten. Med detta vill jag säga att det vore rimligt om vänsterpartiets företrädare fick stå till svars för sitt partis kriminella historia på i varje fall samma sätt som Sverigedemokraterna ofta – och välförtjänt – får.

Aftonbladet ljuger om new labours historia

Vad är detta för historieförfalskning om brittiska labourpartiets historia som Katrine Marcal på Aftonbladet ledare bjuder på?
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/katrinemarcal/article20727900.ab?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Neil Kinnock inledde inte någon reformering av labour, det var hans efterträdare John Smith som gjorde det. Det var han som avskaffade fackets blockröstning på labourkongresserna med argumentet ”en medlem en röst”. Smith dog i en hjärtinfarkt 1994 och Blair tog över, fortsatte reformera, skapade new labour och vann tre val i rad. Aftonbladet publicerar en ledare som om John Smith och hans gärning för labour inte fanns och pissar på hans minne när de tillskriver gammelsocialisten Kinnock inledningen av labours moderna framgångssaga. Det är ju besinningslös historielöshet. Chansar Katrine Marcal om historien när hon skriver ledre på Aftonbladet?

Och att nu lyfta fram någon från Labour för att ha Thatcherkvaltéer? Nu passar det alltså. Noterar detta.

9 april 1940 var vänsterpartiet okritiskt till invasionen av Danmark och Norge

I dag för 75 år sedan anföll och invaderade Nazityskland våra nordiska grannländer Danmark och Norge. Det svenska kommunistpartiet (dagens v) var då medlem av Komintern (Stalins kommunistiska international för kommunistpartier) och följde strikt sina order från Moskva. Dessa order var allt sedan Hitler och Stalin ingått Molotov-Ribbentroppakten i augusti 1939 att samtliga sektioner skulle ställa sig passiv i frågan om Tysklands aggressioner. Istället skulle sektionerna föra en pacifistisk fredslinje och mekaniskt tillämpa de analyser Komintern gav.

Från Wikipedia:
”Vid den tyska invasionen av Norge och Danmark 9 april 1940 förklarade det svenska kommunistpartiet att de ”engelsk-franska imperialisterna” bar ansvaret. Det tyska anfallet var en konsekvens av brittiska provokationer. Den kommunistiska Arbetartidningen i Göteborg beskrev till och med aktionen som ”det engelsk-franska angreppet på Norge”. Det norska motståndet måste upphöra: ”norskt blod skall inte flyta för imperialistiska intressen”. Krigshotet mot Sverige kom inte från Nazityskland utan från västmakterna och för att undvika krig måste Sverige anpassa sig till de tyska kraven. Om Sverige anfölls av Nazityskland så skulle vi inte försvara oss, utan anpassa oss till det nya läget.”

Om socialdemokraterna eller något borgerligt parti agerat såhär när våra demokratiska grannländer invaderades och ockuperades av en diktatur, med passivt stöd av en annan diktatur – tror ni då att det nu hade varit debatt om detta i media? Jag är inte helt ointresserad av hur Jonas Sjöstedt eller partisekreterare Aron Etzler ser på sitt partis förflutna som Hitlers och Stalins diktaturdrängar. Någon pigg journalist kanske skulle ställa frågan hur de i dag ser på sitt agerande för 75 år sedan. V hade ju även stött Sovjet under det då nyss avslutade Finska vinterkriget. Så det finns ju en del att fråga om.

Sverigedemokraterna får ju relativt ofta – och med rätta – svara på frågor om sitt partis historia, och då är det ändå ett parti som grundades först 1988 och alltså inte har någon organisatorisk historia som sträcker sig tillbaka till andra världskriget.

Borgerliga partier som gör upp med s straffas av väljarna i nästkommande val

Såhär går det för borgerliga partier valet efter att de gjort upp med socialdemokraterna separat, eller har spräckt en borgerlig regering. En enad borgerlighet som gör upp med socialdemokraterna som till exempel pensionsöverenskommelsen är något annat eftersom alla då gjort upp med s.

1978 – Centern spräcker den borgerliga regeringen på kärnkraftsfrågan.
Resultat: -6 procent för c i valet 1979

1981 – Den underbara natten. C och fp gör upp om marginalskatterna med s bakom ryggen på sin koalitionspartner m som då lämnar regeringen.
Resultat: -2,6 procent för fp och -4,7 procent för c i valet 1982

1990 – Fp gör upp med s om århundradets skattereform.
Resultat: -3,1 procent för fp i valet 1991

1995 – C inleder ett ekonomisk-politiskt samarbete med s som bland annat resulterar i den nya budgetreglerna.
Resultat: -2,5 procent för c i valet 1998

Både c och fp skulle alltså från sitt nuvarande valresultat riskera att hamna under fyraprocentspärren i nästa val om de gör upp med s. Eftersom vi får utgå från att de gärna vill undvika det så blir det nog till att mästerförhandlaren Löfven visar vad han går för. Och som ni ser så spelar det inte någon roll om själva uppgörelsen sedan visar sig vara så bra att övriga borgerliga partier efteråt ställer sig bakom politiken, så som de gjort vad gäller århundradets skattereform eller det nya budgetreglerna (som s däremot naggade i kanten i höstas tillsammans med sd, mp och v).

Krim 2014 som östra Polen 1939

Med anledning av vad Putin gör på Krim 2014 och likheterna med Stalins agerande i östra Polen 1939.

Som alla svenskar vet (jag bara skojar) så var den andra krigshandlingen i andra världskriget att Sovjetryssland anföll Polen österifrån den 17 september 1939. Detta var en konsekvens av det hemliga tilläggsprotokollet i Stalins och Hitlers non-aggressionspakt, Molotov-Ribbentroppakten. Det av Nazitysklands anfall upptagna Polen, kunde inte göra mycket motstånd på sin andra front och redan 28 september är Polen uppstyckat med ett gränsfördrag mellan Nazityskland och Sovjetryssland och upphör att existera.

Enligt Sovjetunionen hade de gått in med Röda armén i östra Polen som befriare och inte som erövrare. (Likhet 1)

Sovjetunionen sa sig vilja rädda Polens plågade proletariat. (Likhet 2)

Sovjetunionen låter sedan arrangera en folkomröstning redan den 22 oktober om att ansluta östra Polen till Sovjetunionen för att legitimera sitt agerande. (Likhet 3)

Inlemmandet av Polens östra domänder hade de facto redan genomförts med vapenmakt när folkomröstningen hölls. (Likhet 4)

Valkampanjen var ett ensidigt propagandaspektakel där bara ena sidan tilläts komma till tals och bestod av att att sprida antipolsk propaganda och höja Sovjetunionen till skyarna. (Likhet 5)

Folkomröstningen stred mot Haagkonventionen (Likhet 6)

Källa: I Stalins våld – Sovjetunionens kuvande av östra Polen 1939-40 av Artur Szulc. Norstedts

Maud Olofsson och ansvaret under SAAB-krisen

Den som kan något om det svenska industristödets tragiskt dyra och meningslösa historia vet att hålla Maud Olofsson högt.

Varvskrisen, började i slutet på 60-talet, den dåvarande socialdemokratiska finansministern Gunnar Sträng och riksbankschefen Per Åsbrink gick då in med långtgående statliga garantier till varvsindustrin, sedan fortsatte det med den på hösten 1976 tillträdda borgerliga regeringens varvsakut, under centerpartistiska ekonomiministern Nils G. Åsling. Detta ledde ändå till bildandet av statliga Svenska Varv AB, då inget av det tidigare stödet hade hjälpt. Till slut lades ändå den mesta varvsverksamheten ner då varvsstödet upphörde med att regeringen Palme avskaffade produktionsstödet till varvsindustrin efter valet 1985.

20 års elände med subventioner och bortkastade skattepengar var över.

Nu har Maud Olofsson inte upprepat ett enda av de tidigare misstagen i den nu pågående krisen i fordondbranschen, och de ska Maud Olofsson och hela regeringen ha beröm för.

Det märkligaste då, under varvskrisen, och nu, under SAAB-krisen, är fackets och socialdemokraternas agerande. Det är även ytterst märkligt att s.k. borgerliga regeringar under 70-talet höll på med varvsstöd och förstatligande av en hel bransch, men det är är inte lika märkligt som LO-fackens agerande nu som då.

Facket och socialdemokraterna brukar berömma sig själva för likalöneprincipen i Rehn-Meidnermodellen. Alla som utför samma typ av arbete ska ha samma lön. Allt för att de mindre lönsamma företagen SKA slås ut så att arbetskraften kan övergå till mer lönsamma företag. I det närmaste är detta att betrakta som att Sverige, på fackets och socialdemokraternas initiativ, redan på 50-talet införde Schumpeters teori om den kreativa förstörelsen som politisk och facklig dogm.

Det märkliga är att denna egna politik inte hindrar fackrepresentanter och socialdemokrater att klaga då dessa principer faktisk får avsedd effekt och olönsamma företag är att på väg att slås ut av just Rehn-Meidnermodellens likalöneprincip. Då ska det till subventioner, stöd och statligt ägande – tvärt emot de egna principernas intentioner. De principer som är grunden för samma fackföreningars centrala löneavtal. Jag tycker det är ohederligt.

En modern kurios pajas i periferin har dock tillkommit, Peter Eriksson (som jag i andra sammanhang talat hyggligt gott om bl.a. här och här på bloggen). Miljöpartiet, som inte lagt två strån i kors för den svenska bilindustrin tidigare, som alltid varit tidig med att kritisera VOLVO och SAAB för de bilar de gör och som varit emot bilismen på alla fronter sedan partiet bildades 1981 – just detta parti anklagar nu regeringen för att ett olönsamt svenskt dotterföretag till USAs största bilföretag läggs ner efter decennier av stora förluster. Det enda som är ovanligare än att SAAB går med vinst är väl att det sker en kärnkraftsolycka med dödlig utgång. Ohederligt är bara förnamnet, men likalöneprincipen har inte varit miljöpartiets idé, men bilhatandet är näst efter kärnkraftshatet partiets livseleixsir.

Och så till sist en stilla undran. Varför lyfter media inte fram den samlade vänsterns hyckleri? Hyckleri och ohederlighet ska väl en fri media med självkänsla alltid sätta tänderna i? Dock diskuteras frågan ur SIFOkratiskt perspektiv i GT här.

Matthias Erzberger skrev på stilleståndsavtalet 1918

Matthias Erzberger, då tysk statssekreterare, var den som i Compiègneskogen skrev på stilleståndsavtalet som avslutade första världskriget. Han var civil, blev utsedd för att han tillhört de som börjat tala om en fredsresulution i stället för en segerfred, vilket ansågs kunna blidka motståndarsidan.

Fem på morgonen skrev han på stilleståndsavtalet och den 11 månaden, den 11 dagen, den 11 timmen trädde stilleståndet i kraft.

Den tyska militären, vars generalstab medvetet och intrikat drev fram kriget, lämnade helt enkelt till en civilist att skriva på stilleståndsavtalet. Senare blev Erzberger förtalad för detta och till slut mördad av två f.d. officerare 21 augusti 1921.

11 november är fortfarande helgdag i de flesta allierade länderna från första världskriget.

1975 gav västtyska posten ut ett frimärke för att uppmärksamma Mattias Erzberger. Mannen som inte trodde på kriget som lösning och som fick bära hundhuvudet för militären som var för feg för att skriva på och som till slut blev mördad för det han gjorde.

Förra året skrev jag detta om stilleståndsdagen.

Kristallnatten – mest på tyska Wikipedia

Kristallnatten finns beskriven på 44 språk, inklusive simple English och bokmål på Wikipedia.

På tyska Wikipedia står det 28 skärmsidor om kristallnatten

Engelska 13 skärmsidor

Franska 9

Kinesiska 6

Italienska 5

Spanska 4

Polska 4

Hebreiska 3

Ryska 2

Svenska 1

Ungerska 1

Rumänska 1

Arabiska 1/2 sida

Litauiska 1/3

Detta är ingen kvalitetsmått och innehåller ingen kvalitetsgaranti. Det är naturligt att större språk får större artiklar på Wikipedia. Närhetsprincipen spelar rimligtvis också in. Men det är tillfredsställande att det finns mest skrivet om kristallnatten på just tyska. Det finns nio gånger mer skrivet på tyska än på hebreiska.

Att det finns mindre än en sida skriven om kristallnatten på arabiska och litauiska är under all kritik. Den enda bild som visas på arabiska Wikipedia för att förklara vad ”kristallnatten” är, är en bild på den nya synagogan i München som invigdes 9 november 2006.

Bara c och m uppmärksammar murens fall

Jag har precis kollat på samtliga sju riksdagspartiers huvudhemsida, dels startsidan och dels där man hittar pressmeddelanden. Bara centern och moderaterna väljer att som huvudinformation ha något som uppmärksammar 1900-talets viktigaste fredliga förändring i vår världsdel – murens fall 9 november 1989.

Socialdemokraterna nämner det i förbigående när de informerar om seminariet som hölls till f.d. partiledaren Ingvar Carlssons 75-årsdag och som Mona Sahlin ledde.

Övriga partier har varken något som uppmärksammar murens fall på sin startsida eller något pressmeddelande med någon kommentar. Detta är ynkligt.

Lars Ohly och murens fall

Jag vill veta hur Lars Ohly ska fira att det nu är 20 år sedan murens fall 9 november. Han gick med i VPK i slutet på 70-talet. Det går inte att vara demokrat och för mänskliga rättigheter och inte uppskatta att muren föll 1989-11-09. Mona Sahlin har sagt att Lars Ohly ska bli svensk minister i oktober 2010. Därför vill jag veta.