Kategoriarkiv: Vänsterpartiet

Vänsterpartiet stödde Sovjet i Finska vinterkriget

Den 2 december 1939, den tredje morgonen under det Finska vinterkriget, såg vänsterpartiets partitidning NY DAG* ut såhär på förstasidan.

NY DAG 2 dec 1939

Stalin hade vid krigsutbrottet utnämnt den finska kommunisten och landsförrädaren, Otto Ville Kuusinen, till regeringschef i Finland. Denna ”regering” brukar kallas Terijokiregeringen. Stalin utsåg alltså en Finsk kommunist som bott i Moskva sedan 1918 till finsk regeringschef för sin egen finska marionettregering och började fredsförhandla med honom precis efter Sovjets överfall på Finland. Kuusinen är alltså ett namn som borde vara synonymt med Quisling.

Vänsterpartiet hade namnet Sveriges Kommunistiska Parti mellan åren 1921 och 1967 och förkortades skp. Det är alltså vad dagens vänsterpartiet skrev, som handgriplig och lojal svensk megafon åt Stalin och kommunistdiktaturen Sovjetunionen, vi kan läsa här. Vänsterpartiet tar uppenbarligen Stalins och Sovjets parti i erövrings,- och anfallskriget mot Finland. Vänsterpartiet var det enda av de nuvarande svenska riksdagspartierna som stödde diktaturen Sovjet mot demokratin Finland under det Finska vinterkriget.

*NY DAG beskrev sig själv som ”huvudorgan för Sveriges Kommunistiska Parti” och ”sektion av Komintern”.

Vad vänsterpartiet skrev om Sovjets anfall på Polen 1939

Här nedan kan ni läsa vad vänsterpartiets två främsta tidningar skrev dagen efter att Sovjet anfallit Polen i ryggen, den 17 september 1939, ett Polen som redan var i krig mot Nazityskland sedan 1 september 1939. (Vänsterpartiet hette mellan 1921 och 1967 Sveriges Kommunistiska parti, skp.)

Norrskensflamman – ”Organ för Sveriges Kommunistiska Parti” – den tidning som nu heter ”Flamman”, skrev såhär 1939-09-18 i huvudledaren med rubriken ”Röda arméns aktion”:

Nfl 1939-09-18 huvudledare

Den andra vänsterpartistiska tidningen hette Ny Dag. Ny Dag var, som det står under tidningens namn, ”Huvudorgan för Sveriges Kommunistiska Parti” – ”(Sektion av Komintern)”, d.v.s. vänsterpartiets dåvarande partitidning och lojal mot, ja t.o.m. en förgrening av, Stalins och Sovjets Komintern.

1939-09-18 såg förstasidan ut såhär:

Ny Dag 1939-09-18

Notera nyspråket: ”RÖDA ARMÉN SKYDDAR VÄSTUKRAINA”, inte östra Polen alltså. Sovjet och Tyskland hade i Molotov-Ribbentroppakten kommit överens om att dela Polen mellan Sovjet och Nazityskland. Sovjet bytte namn på Östra Polen och införlivade det med Sovjet. Det var under detta ”beskydd”, som det står i rubriken, som Sovjet genomförde Katynmassakern 1940 på Polska krigsfångar och polsk intelligentia. Sovjets införlivande av östra Polen bestod efter andra världskrigets slut.

 

 

Vänsterpartiet och Molotov-Ribbentroppakten

Kommunazism

 

I dag för 76 år sedan ingick kommunister och nationalsocialister Molotov-Ribbentoppakten. Vänsterpartiet, som på den tiden var den svenska underavdelningen av Stalins Komintern, stödde pakten.

I morgon ska jag visa en bild på vad det svenska kommunistpartiet skrev i sin partitidning Norrskensflamman om pakten, dagen efter.

Pakten var förutsättningen för andra världskriget. Nazityskland anföll Polen en vecka senare, den 1 september, och det kommunistiska Sovjet anföll Polen från andra hållet den 17 september 1939. Nazityskland och Sovjet höll en gemensam segerparad i den polska staden Brest den 23 september 1939.

Brest 1939-09-23

(Bilden: Tyska och sovjetiska chefer betraktar den gemensamma tysk-sovjetiska paraden i det erövrade Brest den 23 september 1939. I mitten den tyske generalmajoren Heinz Guderian och till höger den sovjetiske brigadkommendören Semjon Krivosjein.)

Pakten gav också Sovjet fria händer mot Finland och Baltstaterna. När Sovjet anföll Finland 30 november 1939 stödde vänsterpartiet som enda svenska riksdagsparti Sovjet. Detta var en direkt konsekvens av att vänsterpartiet var den svenska underavdelning av Komintern. Partiet hade ingen självständighet gentemot Sovjet. Detta innebär också att vänsterpartiet är det enda riksdagsparti som stått på Nazitysklands sida under andra världskriget. Sverigedemokraterna bildades 1988 och har därför inte någon egen historia från tiden för Molotov-Ribbentroppakten. Med detta vill jag säga att det vore rimligt om vänsterpartiets företrädare fick stå till svars för sitt partis kriminella historia på i varje fall samma sätt som Sverigedemokraterna ofta – och välförtjänt – får.

9 april 1940 var vänsterpartiet okritiskt till invasionen av Danmark och Norge

I dag för 75 år sedan anföll och invaderade Nazityskland våra nordiska grannländer Danmark och Norge. Det svenska kommunistpartiet (dagens v) var då medlem av Komintern (Stalins kommunistiska international för kommunistpartier) och följde strikt sina order från Moskva. Dessa order var allt sedan Hitler och Stalin ingått Molotov-Ribbentroppakten i augusti 1939 att samtliga sektioner skulle ställa sig passiv i frågan om Tysklands aggressioner. Istället skulle sektionerna föra en pacifistisk fredslinje och mekaniskt tillämpa de analyser Komintern gav.

Från Wikipedia:
”Vid den tyska invasionen av Norge och Danmark 9 april 1940 förklarade det svenska kommunistpartiet att de ”engelsk-franska imperialisterna” bar ansvaret. Det tyska anfallet var en konsekvens av brittiska provokationer. Den kommunistiska Arbetartidningen i Göteborg beskrev till och med aktionen som ”det engelsk-franska angreppet på Norge”. Det norska motståndet måste upphöra: ”norskt blod skall inte flyta för imperialistiska intressen”. Krigshotet mot Sverige kom inte från Nazityskland utan från västmakterna och för att undvika krig måste Sverige anpassa sig till de tyska kraven. Om Sverige anfölls av Nazityskland så skulle vi inte försvara oss, utan anpassa oss till det nya läget.”

Om socialdemokraterna eller något borgerligt parti agerat såhär när våra demokratiska grannländer invaderades och ockuperades av en diktatur, med passivt stöd av en annan diktatur – tror ni då att det nu hade varit debatt om detta i media? Jag är inte helt ointresserad av hur Jonas Sjöstedt eller partisekreterare Aron Etzler ser på sitt partis förflutna som Hitlers och Stalins diktaturdrängar. Någon pigg journalist kanske skulle ställa frågan hur de i dag ser på sitt agerande för 75 år sedan. V hade ju även stött Sovjet under det då nyss avslutade Finska vinterkriget. Så det finns ju en del att fråga om.

Sverigedemokraterna får ju relativt ofta – och med rätta – svara på frågor om sitt partis historia, och då är det ändå ett parti som grundades först 1988 och alltså inte har någon organisatorisk historia som sträcker sig tillbaka till andra världskriget.

13 december 1939 bildades Sveriges samlingsregering

Hansson III

I dag, den 13 december, är det 75 år sedan Sverige fick en samlingsregering.

Efter det kommunistiska Sovjet hade anfallit Finland två veckor tidigare ville den dåvarande socialdemokratiske utrikesministern, Rickard Sandler, ge aktivt stöd till Finland. Statsminister Per Albin Hansson, tyckte att det var en äventyrlig politik och en samlingsregering bildades mellan socialdemokraterna, bondeförbundet (i dag centerpartiet), Folkpartiet och Högern (i dag moderaterna).

Sveriges kommunistiska parti (i dag vänsterpartiet) som var en del av Komintern (även kallat den tredje internationalen) och därmed fungerade som svensk underavdelning av det sovjetiska kommunistpartiet, fick inte vara med eftersom partiet stödde Sovjet i överfallet mot Finland och på goda grunder betraktades som femtekolonnare. Inte heller det lilla socialistiska partiet (som senare blev nazistiskt) fick vara med i samlingsregeringen.

Min farfar, som var född 1910, och som vid flera tillfällen var mobiliserad under kriget, tyckte att Per Albin Hansson gjorde rätt som höll Sverige utanför kriget. När han blev inkallad efter att Sovjet anfallit Finland skulle de som hade egna skidor ta med sig dessa, trots att de skulle bli stationerade i Norrbotten invid finska gränsen, så det där med att Sveriges beredskap vad god var förstås en lögn.

Den socialdemokratiska regeringen hade halverat försvaret 1925 och när kriget bröt ut var det så illa ställt att försvarsutgifterna 12-dubblades, försvaret fick alltså varje månad så mycket som försvarsuppgifterna var per år tidigare.

Sverige förklarade sig inte neutralt, utan icke-krigförande. Under detta förhållande till kriget kunde Finlandskommittén värva och sända mer än 8000 svenskar till Finland för att strida på Finlands sida mot Sovjetunionen. Varken nazister eller kommunister tilläts bland de som rekryterades. Sverige Skickade även omfattande materiell hjälp, 12 jaktflygplan (vilket då var en tredjedel av vad Sverige hade), 131 000 gevär, 42 miljoner patroner, 132 fältkanoner, 100 luftvärnspjäser, 85 pansarvärnspjäser med 256 000 granater. Jämfört med vad Finland själv gjorde är detta kanske inte så mycket, men inget annat land stödde Finland med än Sverige gjorde under det Finska vinterkriget 1939-1940.

Vänsterpartiet är det enda svenska parti som stött Nazityskland

Intressant att att just vänsterpartiet kör detta med att anklaga sin politiska motståndare för nazism på sin kongress. (Länk här.)

Vänsterpartiet är ju det enda svenska parti som någonsin stött Nazityskland. Det stödde som bekant Hitlerregimen så länge som Molotov-Ribbentroppakten fanns, 1939-1941. Under denna tid hann de med att stödja Nazitysklands invasion av Polen, Danmark, Norge, Holland, Luxemburg, Belgien, Frankrike, Jugoslavien, Albanien och Grekland. (Partiet är f.ö. också det enda svenska riksdagsparti som stödde Sovjetunionen under det Finska vinterkriget.)

Tyvärr får vänsterpartister aldrig svara på några journalistfrågor om hur de förhåller sig till detta. Inte ens från de som jobbar i public service. Och just detta kanske är förklaringen till den historielöshet som gör att vänsterpartiet tycker att det är okej att planera in att beskylla alliansregeringen för nazism. (Texten som används i framförandet skrevs ursprungligen för att angripa socialdemokraterna för nazism, men det är en annan sak.)

Vänsterpartiet är Sveriges mest extremistiska riksdagsparti – och även det mest oförskämda.

Vänsterpartiet är Löfvens tilltänkta regeringsundelag också…

Det var under Sven Linderots tid som partiledare som vänsterpartiet stödde Nazityskland. Det är inte dagens vänsterpartister ansvariga för, men de är ansvariga för att förhålla sig ödmjukt till sitt partis förbrytarhistoria.  En del av detta ansvar är att inte bete sig tölpaktigt och komma med anklagelser mot andra partier – speciellt när det gäller anklagelser om nazism.

Ohly är helt disparat om ekonomisk politik

Vänsterpartiets partiledare och Mona Sahlins tilltänkte koalitionspartner Lars Ohly vill slå ihop bankerna NORDEA och SBAB för att pressa räntemarginalerna samtidigt som det inte är bra att folk bor i bostadsrätt för då byr man sig om räntan i avtalsrörelsen. Och folk skall inte heller äga aktier av samma skäl, det är ”olyckligt att aktieägandet är så spritt i det svenska samhället” för att man inte blir lika strejkbenägen när man bryr sig om företagens vinster.
Vattenfall ska pressa elpriserna för konsumenterna med hans nya ägardirektiv, men han förklarar inte hur det går ihop med deras mål att minska energianvändningen.
Eftersom det inte går att åter monopolisera apoteksmarknaden vill han inrätta A och B-apotek där de privata (B) får ett statligt beslutat mindre sortiment.
Do’h!
Man skulle kunna tro att det är en stins som pratar ekonomi, men det är en kommunist som talar.
Den här intervjun i E24! är en guldgruva. Missa inte! Läs den här!

Vård skola rockfestival

Hultsfreds kommun, som styrs av socialdemokraterna och vänsterpartiet, har nu beslutat att satsa dryg 8 miljoner av skattebetalarnas pengar för att säkerställa att det blir Hultsfredsfestival även nästa år.

Vård skola rockfestival liksom.

Nu vet vi att gnäll om att kommunen behöver mer pengar från staten för att klara vården skolan och omsorgen även här är lögn.

Bara c och m uppmärksammar murens fall

Jag har precis kollat på samtliga sju riksdagspartiers huvudhemsida, dels startsidan och dels där man hittar pressmeddelanden. Bara centern och moderaterna väljer att som huvudinformation ha något som uppmärksammar 1900-talets viktigaste fredliga förändring i vår världsdel – murens fall 9 november 1989.

Socialdemokraterna nämner det i förbigående när de informerar om seminariet som hölls till f.d. partiledaren Ingvar Carlssons 75-årsdag och som Mona Sahlin ledde.

Övriga partier har varken något som uppmärksammar murens fall på sin startsida eller något pressmeddelande med någon kommentar. Detta är ynkligt.

Lars Ohly och murens fall

Jag vill veta hur Lars Ohly ska fira att det nu är 20 år sedan murens fall 9 november. Han gick med i VPK i slutet på 70-talet. Det går inte att vara demokrat och för mänskliga rättigheter och inte uppskatta att muren föll 1989-11-09. Mona Sahlin har sagt att Lars Ohly ska bli svensk minister i oktober 2010. Därför vill jag veta.