Vänsterpartiet och Molotov-Ribbentroppakten

Kommunazism

 

I dag för 76 år sedan ingick kommunister och nationalsocialister Molotov-Ribbentoppakten. Vänsterpartiet, som på den tiden var den svenska underavdelningen av Stalins Komintern, stödde pakten.

I morgon ska jag visa en bild på vad det svenska kommunistpartiet skrev i sin partitidning Norrskensflamman om pakten, dagen efter.

Pakten var förutsättningen för andra världskriget. Nazityskland anföll Polen en vecka senare, den 1 september, och det kommunistiska Sovjet anföll Polen från andra hållet den 17 september 1939. Nazityskland och Sovjet höll en gemensam segerparad i den polska staden Brest den 23 september 1939.

Brest 1939-09-23

(Bilden: Tyska och sovjetiska chefer betraktar den gemensamma tysk-sovjetiska paraden i det erövrade Brest den 23 september 1939. I mitten den tyske generalmajoren Heinz Guderian och till höger den sovjetiske brigadkommendören Semjon Krivosjein.)

Pakten gav också Sovjet fria händer mot Finland och Baltstaterna. När Sovjet anföll Finland 30 november 1939 stödde vänsterpartiet som enda svenska riksdagsparti Sovjet. Detta var en direkt konsekvens av att vänsterpartiet var den svenska underavdelning av Komintern. Partiet hade ingen självständighet gentemot Sovjet. Detta innebär också att vänsterpartiet är det enda riksdagsparti som stått på Nazitysklands sida under andra världskriget. Sverigedemokraterna bildades 1988 och har därför inte någon egen historia från tiden för Molotov-Ribbentroppakten. Med detta vill jag säga att det vore rimligt om vänsterpartiets företrädare fick stå till svars för sitt partis kriminella historia på i varje fall samma sätt som Sverigedemokraterna ofta – och välförtjänt – får.