Kategoriarkiv: Hyckleri

Bara plåster mot döden på Medelhavet

Vi kan som jag ser det bara få slut på flyktingströmmen över Medelhavet och därmed alla drunkningstragedier där på två sätt och det är;

1. Att de länder de kommer ifrån blir så bra för sina invånare att människorna inte längre vill därifrån.

2. Att vi inför helt fri invandring till Europa så att alla som vill komma hit får göra det genom att helt enkelt resa hit reguljärt och bli insläppta. Och då handlar det inte bara om de 50 miljoner människor som enligt FN har flyktingstatus i världen, utan om alla som har en stark vilja att komma hit oavsett skäl.

Allt annat är bara symtomhantering som inte kommer att få stopp på flyktingströmmen och alla tragiska dödsfall på Medelhavet som den för med sig. Tyvärr.

Vi kan få färre att vilja ta sig hit genom att låta de länder flyktingarna kommer ifrån få exportera fritt till oss, men då måste vi avveckla hela Europas jordbrukspolitik och rätt mycket annat inklusive krav på arbetsförhållanden och miljöhänsyn i producentlandet. Det finns inga etablerade partier som driver denna linje vad jag vet.

Vi kan säkert få färre som försöker ta sig till Europa genom att vi helt enkelt stänger gränsen för flyktingar och konsekvent skickar tillbaks alla som försöker ta sig hit, men en så drastisk politik tror jag inte ens sd i Sverige är för.

I praktiken går det inte att stoppa människors vilja att byta land under det enda livet det har, om skillnaden mellan livsvillkoren länder emellan är så stor som den är.

I övrigt är det ju märkligt ologiskt att de partier som vill ha det generösaste flyktingmottagandet samtidigt vill ha den mest generösa socialstaten (ofta felaktigt benämnd välfärdsstaten).

Krim 2014 som östra Polen 1939

Med anledning av vad Putin gör på Krim 2014 och likheterna med Stalins agerande i östra Polen 1939.

Som alla svenskar vet (jag bara skojar) så var den andra krigshandlingen i andra världskriget att Sovjetryssland anföll Polen österifrån den 17 september 1939. Detta var en konsekvens av det hemliga tilläggsprotokollet i Stalins och Hitlers non-aggressionspakt, Molotov-Ribbentroppakten. Det av Nazitysklands anfall upptagna Polen, kunde inte göra mycket motstånd på sin andra front och redan 28 september är Polen uppstyckat med ett gränsfördrag mellan Nazityskland och Sovjetryssland och upphör att existera.

Enligt Sovjetunionen hade de gått in med Röda armén i östra Polen som befriare och inte som erövrare. (Likhet 1)

Sovjetunionen sa sig vilja rädda Polens plågade proletariat. (Likhet 2)

Sovjetunionen låter sedan arrangera en folkomröstning redan den 22 oktober om att ansluta östra Polen till Sovjetunionen för att legitimera sitt agerande. (Likhet 3)

Inlemmandet av Polens östra domänder hade de facto redan genomförts med vapenmakt när folkomröstningen hölls. (Likhet 4)

Valkampanjen var ett ensidigt propagandaspektakel där bara ena sidan tilläts komma till tals och bestod av att att sprida antipolsk propaganda och höja Sovjetunionen till skyarna. (Likhet 5)

Folkomröstningen stred mot Haagkonventionen (Likhet 6)

Källa: I Stalins våld – Sovjetunionens kuvande av östra Polen 1939-40 av Artur Szulc. Norstedts

Alex Schulman kan inte svensk nutidshistoria

1982 gick socialdemokraterna och Olof Palme till val på att socialisera hela det svenska näringslivet med hjälp av statliga löntagarfonder. Under statligt tvång skulle företagens vinster gå till fonderna som sedan skulle köpa upp företagens aktier och ta över ägandet. Ju mer vinst ett företag gick med desto snabbare skulle det därmed tas över. Det var en djävulsk plan för att Sverige att bli som kommunistländerna. Företagen skulle inte köpas från ägarna utan staten skulle helt enkelt stjäla dem från ägarna.

Socialdemokraterna vann riksdagsvalet 1982 och Olof Palme bildade en socialdemokratisk regering. I den slutliga versionen av löntagarfonder som sjösattes sattes ett tak för ägandet till åtta procent av företagen, men som nationalekonomen Assar Lindbeck skriver i sina memoarer så kunde ju den begränsningen tas bort med ett pennstreck i riksdagen. Fonderna var ett domedagsvapen riktat mot allt privat företagande i Sverige. För att undvika att socialdemokraterna, VPK och LO skulle stjäla företagen från grundarna så valde därför IKEA:s grundare och ägare, Ingvar Kamprad, att snabbt skapa en ny ägarstruktur kring IKEA så att det inte längre var ett svenskt bolag, likaså gjorde familjen Rausing med Tetra Pak och familjen Persson med H&M.

Alex Schulman vet såklart inte om denna historia och hoppar nu på IKEA för att företaget inte betalar maximalt i skatt – vilket f.ö. Alex Schulman inte själv gör – i landet som en gång var på väg att stjäla livsverket från dess grundare Ingvar Kamprad.

Den som bryr sig om att det ska finnas företag i Sverige som år efter år ger tusentals människor jobb i Sverige och betalar sina företagsskatter här borde hoppa på socialdemokraterna och Olof Palme för att de drev företag ut ur landet med sin politik och därför nu betalar sina skatter i andra länder. Men som alla vet är ju Alex Schulman bara en poserande tölp som tar sig friheten att ge sig på de som skyddade sina livsverk mot företagsstöld av den typ som till exempel Putinregimen i Ryssland håller på med, och detta samtidigt som han solidariserar sig med förövarna. Det är inget annat än anmärkningsvärt ynkligt, historielöst och oförskämt.

Länk till Alex Schulmans artikel finns här.

Vänsterpartiet är det enda svenska parti som stött Nazityskland

Intressant att att just vänsterpartiet kör detta med att anklaga sin politiska motståndare för nazism på sin kongress. (Länk här.)

Vänsterpartiet är ju det enda svenska parti som någonsin stött Nazityskland. Det stödde som bekant Hitlerregimen så länge som Molotov-Ribbentroppakten fanns, 1939-1941. Under denna tid hann de med att stödja Nazitysklands invasion av Polen, Danmark, Norge, Holland, Luxemburg, Belgien, Frankrike, Jugoslavien, Albanien och Grekland. (Partiet är f.ö. också det enda svenska riksdagsparti som stödde Sovjetunionen under det Finska vinterkriget.)

Tyvärr får vänsterpartister aldrig svara på några journalistfrågor om hur de förhåller sig till detta. Inte ens från de som jobbar i public service. Och just detta kanske är förklaringen till den historielöshet som gör att vänsterpartiet tycker att det är okej att planera in att beskylla alliansregeringen för nazism. (Texten som används i framförandet skrevs ursprungligen för att angripa socialdemokraterna för nazism, men det är en annan sak.)

Vänsterpartiet är Sveriges mest extremistiska riksdagsparti – och även det mest oförskämda.

Vänsterpartiet är Löfvens tilltänkta regeringsundelag också…

Det var under Sven Linderots tid som partiledare som vänsterpartiet stödde Nazityskland. Det är inte dagens vänsterpartister ansvariga för, men de är ansvariga för att förhålla sig ödmjukt till sitt partis förbrytarhistoria.  En del av detta ansvar är att inte bete sig tölpaktigt och komma med anklagelser mot andra partier – speciellt när det gäller anklagelser om nazism.

Hollande inte bättre än Chirac vad gäller CAP

En fransk socialist för utökade jordbrukssubventioner

Det brukar ju hävdas att endast med en fransk socialist som president kan CAP (EU:s gemensamma jordbrukssubventionspolitik) reformeras, minskas och på evighetslång sikt fasas ut. Nu är den franske socialisten Hollande fransk president, dessutom med en majoritet i parlamentet bakom sig, och han går nu ut med kraft och argumenterar för ökad budget för CAP. Där rök det argumentet för att den franska vänstern är bättre än den franska borgerligheten…

Fram för mer överproduktion, dyrare mat för fattiga européer och utslagning av u-världens enda möjliga export. Matberg i EU och exportstöd för att bli av med. Allt till priset av att världsmarknaden för jordbruksprodukter blir skev och jordbruk i fattiga länder slås ut närt det blir billigare att köpa subventionerad importerad mat än att handla fån de lokala bönderna. Fin socialist den där Hollande!

Förmögenhetsskatt drabbar arbetslösa

En förmögenhetsskatt som ger 4 miljarder och driver 500 miljarder ut ur landet är irrationell och missgynnar de som söker jobb – i Sverige.

Med 5 procents avkastning får man tillbaks 6,575 miljarder bara i bolagsskatt (500 x 0,05 x 0,263). Normalavkastningen är dessutom över 5 procent. Och det blir i Sverige folk får jobb när kapitalet sätts i arbete här. Detta sänker arbetslösheten och ger i slutändan arbetslösa jobb. Dessa betalar sedan dessutom arbetsgivaravgift, inkomstskatt, moms och punktskatter med sina inkomster. Men nej, ”de rika ska få möjlighet att vara med och bidra” som Östros brukar säga. Halleda…

De rödgrönas kontinuerliga tal om att återinföra den sedan 2007 avskaffade förmögenhetsskatten gör dessutom att kapital som tidigare flytt p.g.a. skatten inte kommer tillbaks.

Jag hävdar att en återinförd förmögenhetsskatt tyder på ekonomisk irrationalitet som i slutändan påverkar jobben och skatteintäkterna i Sverige negativt. Sverige blir fattigare, arbetslösa blir utan jobb och ekonomin fungerar sämre. Till vilken nytta? Kapitalet blir ju ändå beskattat när det arbetar i Sverige.

Jag vet inte om de rödgröna är korkade så att de inte begriper bättre, jag tror faktiskt inte det, men däremot tror jag att de mot bättre vetande är beredda att ta denna belastning på den Svenska ekonomin eftersom det är ett lättsålt populistiskt budskap att ”de som är rikast ska få möjlighet att vara med och betala” som vinner röster. Makten är helt enkelt värd så mycket att det som är bra för Sverige inte spelar någon roll för dem. Detta är beklagligt och detta borde de ställas till svars för.

Maud Olofsson och ansvaret under SAAB-krisen

Den som kan något om det svenska industristödets tragiskt dyra och meningslösa historia vet att hålla Maud Olofsson högt.

Varvskrisen, började i slutet på 60-talet, den dåvarande socialdemokratiska finansministern Gunnar Sträng och riksbankschefen Per Åsbrink gick då in med långtgående statliga garantier till varvsindustrin, sedan fortsatte det med den på hösten 1976 tillträdda borgerliga regeringens varvsakut, under centerpartistiska ekonomiministern Nils G. Åsling. Detta ledde ändå till bildandet av statliga Svenska Varv AB, då inget av det tidigare stödet hade hjälpt. Till slut lades ändå den mesta varvsverksamheten ner då varvsstödet upphörde med att regeringen Palme avskaffade produktionsstödet till varvsindustrin efter valet 1985.

20 års elände med subventioner och bortkastade skattepengar var över.

Nu har Maud Olofsson inte upprepat ett enda av de tidigare misstagen i den nu pågående krisen i fordondbranschen, och de ska Maud Olofsson och hela regeringen ha beröm för.

Det märkligaste då, under varvskrisen, och nu, under SAAB-krisen, är fackets och socialdemokraternas agerande. Det är även ytterst märkligt att s.k. borgerliga regeringar under 70-talet höll på med varvsstöd och förstatligande av en hel bransch, men det är är inte lika märkligt som LO-fackens agerande nu som då.

Facket och socialdemokraterna brukar berömma sig själva för likalöneprincipen i Rehn-Meidnermodellen. Alla som utför samma typ av arbete ska ha samma lön. Allt för att de mindre lönsamma företagen SKA slås ut så att arbetskraften kan övergå till mer lönsamma företag. I det närmaste är detta att betrakta som att Sverige, på fackets och socialdemokraternas initiativ, redan på 50-talet införde Schumpeters teori om den kreativa förstörelsen som politisk och facklig dogm.

Det märkliga är att denna egna politik inte hindrar fackrepresentanter och socialdemokrater att klaga då dessa principer faktisk får avsedd effekt och olönsamma företag är att på väg att slås ut av just Rehn-Meidnermodellens likalöneprincip. Då ska det till subventioner, stöd och statligt ägande – tvärt emot de egna principernas intentioner. De principer som är grunden för samma fackföreningars centrala löneavtal. Jag tycker det är ohederligt.

En modern kurios pajas i periferin har dock tillkommit, Peter Eriksson (som jag i andra sammanhang talat hyggligt gott om bl.a. här och här på bloggen). Miljöpartiet, som inte lagt två strån i kors för den svenska bilindustrin tidigare, som alltid varit tidig med att kritisera VOLVO och SAAB för de bilar de gör och som varit emot bilismen på alla fronter sedan partiet bildades 1981 – just detta parti anklagar nu regeringen för att ett olönsamt svenskt dotterföretag till USAs största bilföretag läggs ner efter decennier av stora förluster. Det enda som är ovanligare än att SAAB går med vinst är väl att det sker en kärnkraftsolycka med dödlig utgång. Ohederligt är bara förnamnet, men likalöneprincipen har inte varit miljöpartiets idé, men bilhatandet är näst efter kärnkraftshatet partiets livseleixsir.

Och så till sist en stilla undran. Varför lyfter media inte fram den samlade vänsterns hyckleri? Hyckleri och ohederlighet ska väl en fri media med självkänsla alltid sätta tänderna i? Dock diskuteras frågan ur SIFOkratiskt perspektiv i GT här.

LO: ”De fattiga har blivit rikare”

LO-ekonomerna, Anna Fransson och Irene Wennmo, skrev på DN debatt 9 december om sin LO-rapport:

Både alliansregeringen och den förra S-regeringen bär ansvar för de växande inkomstklyftorna. Mellan 1991 och 2007 har de rikaste fått ökade disponibla inkomster med 88 procent. För de fattigaste har de bara ökat med 15 procent. De senaste sex åren har förvärvsarbetande realt fått i genomsnitt 3,3 procent om året i inkomstökning. Siffran för arbetslösa och sjuka är 0,86 procent. Det stora språnget skedde mellan 2006 och 2007 när alliansregeringens första åtgärder slog igenom, men även under den förra S-regeringen skedde en liknande utveckling. Att låta sjuka, arbetslösa och pensionärer halka efter gröper ur tryggheten för alla.

Vad de säger, förutom det gamla vanliga vänstermantrat att ”klyftorna ökar” är faktiskt att de ”arbetslösa och sjuka” blivit rikare. Visserligen bara 0,86 procent rikare de senaste sex åren, men det är en välståndsökning och inte en välståndsminskning.

Om man är fattig måste det viktigaste vara att man blir mindre fattig, eller rikare, beroende på hur man väljer att uttrycka det. Är man fattig för att man är arbetslös är vägen till ett jobb avgörande för att bli rikare – och det ska det rimligtvis vara också. Och är man sjuk är det viktigaste att man blir frisk om det är möjligt – och vården i Sverige har blivit bättre sedan 1991. Och LO visar nu i sin rapport att de ”fattiga” i det här fallet ”arbetslösa och sjuka” alltså blivit rikare.

Men varför detta tjat om klyftorna? Sverige har en världens lägsta ginikoefficienter.

Men det är en sak till som LO inte tar upp och som rimligtvis är ytterst relevant. De skriver om perioden 1991-2007. Det är 16 år, vilket är 20 procent av ett liv i Sverige. Är det samma personer som utgjorde de arbetslösa och sjuka 1991 som 2007? 16 årskullar har tillkommit och 16 årskullar har avlidit. Och sedan tillkommer den eventuella sociala rörligheten. I ett bra samhälle många som tar sig från de lägre decilierna och under sitt liv förmår att göra en liten klassreda inom systemet och helt enkelt komma upp sig en bit. Här är Sveriges svaghet i förhållande till de bästa länderna (vilket givetvis är de ett land med ambitioner ska jämföra sig med).

Hur kan man vara så ointresserad av hur lätt det är att ta sig från absolut fattigdom som LO är i denna rapport?

Hur kan man vara så ointresserad av om det är samma personer inbegrips 1991 samt 2007 som LO är i denna rapport?

Och hur kan man framställa det faktum att ”arbetslösa och sjuka” blivit lite rikare som att ”skillnaderna mellan fattiga och rika ökar kraftigt”?

Om det väsentligaste är att minska klyftorna kan man göra det genom att de rikaste blir 50 procent fattigare och de fattigaste blir 49 procent fattigare. Skulle det vara att betrakta som en framgång för Sverige enligt LO?

LO bidrar till fördumningen av det offentliga samtalet när de kommer med såna här perspektiv.

Vård skola rockfestival

Hultsfreds kommun, som styrs av socialdemokraterna och vänsterpartiet, har nu beslutat att satsa dryg 8 miljoner av skattebetalarnas pengar för att säkerställa att det blir Hultsfredsfestival även nästa år.

Vård skola rockfestival liksom.

Nu vet vi att gnäll om att kommunen behöver mer pengar från staten för att klara vården skolan och omsorgen även här är lögn.

Jan Helin…

Jan Helin…

Alltså, först går aftonbladets chefredaktör ut storstilat och meddelar att de inte ska ta in några annonser från sverigedemokraterna, några veckor senare är det samme Jan Helin som låter tidningen han är chef för publicera en famös debattartikel av just sverigedemokraterna.

Som alla vet är förtjänad media värt mångdubbelt mer än betald media. Sverigedemokraterna har hindrats göra det dyra ineffektiva men bjudits på det billiga effektiva. Och såkart har de nu stått i centrum för debatten allt sedan Aftonbladet publicerade Jimmie Åkessons artikel.

Än så länge finns det nog ingen som kampanjar bättre för sverigedemokraterna än Jan Helin på Aftonbladet.