9 april 1940 var vänsterpartiet okritiskt till invasionen av Danmark och Norge

I dag för 75 år sedan anföll och invaderade Nazityskland våra nordiska grannländer Danmark och Norge. Det svenska kommunistpartiet (dagens v) var då medlem av Komintern (Stalins kommunistiska international för kommunistpartier) och följde strikt sina order från Moskva. Dessa order var allt sedan Hitler och Stalin ingått Molotov-Ribbentroppakten i augusti 1939 att samtliga sektioner skulle ställa sig passiv i frågan om Tysklands aggressioner. Istället skulle sektionerna föra en pacifistisk fredslinje och mekaniskt tillämpa de analyser Komintern gav.

Från Wikipedia:
”Vid den tyska invasionen av Norge och Danmark 9 april 1940 förklarade det svenska kommunistpartiet att de ”engelsk-franska imperialisterna” bar ansvaret. Det tyska anfallet var en konsekvens av brittiska provokationer. Den kommunistiska Arbetartidningen i Göteborg beskrev till och med aktionen som ”det engelsk-franska angreppet på Norge”. Det norska motståndet måste upphöra: ”norskt blod skall inte flyta för imperialistiska intressen”. Krigshotet mot Sverige kom inte från Nazityskland utan från västmakterna och för att undvika krig måste Sverige anpassa sig till de tyska kraven. Om Sverige anfölls av Nazityskland så skulle vi inte försvara oss, utan anpassa oss till det nya läget.”

Om socialdemokraterna eller något borgerligt parti agerat såhär när våra demokratiska grannländer invaderades och ockuperades av en diktatur, med passivt stöd av en annan diktatur – tror ni då att det nu hade varit debatt om detta i media? Jag är inte helt ointresserad av hur Jonas Sjöstedt eller partisekreterare Aron Etzler ser på sitt partis förflutna som Hitlers och Stalins diktaturdrängar. Någon pigg journalist kanske skulle ställa frågan hur de i dag ser på sitt agerande för 75 år sedan. V hade ju även stött Sovjet under det då nyss avslutade Finska vinterkriget. Så det finns ju en del att fråga om.

Sverigedemokraterna får ju relativt ofta – och med rätta – svara på frågor om sitt partis historia, och då är det ändå ett parti som grundades först 1988 och alltså inte har någon organisatorisk historia som sträcker sig tillbaka till andra världskriget.