Skatteparadis och skattehelveten

Med fonderna tar vi över

Det kan vara moraliskt legitimt att föra ut både pengar och ägande ur ett land

Det finns väl fyra kategorier som för ut pengar till hemliga bankkonton och bolag i skatteparadis.

1. Människor som är förföljda och illa behandlade av den stat de kommer från, t.ex. judar som förde ut pengar till Schweiz före och under andra världskriget.

2. Kriminella nätverk som tvättar pengar och döljer dem från staten de kommer från.

3a. Skatteplanerare som gör laglig skatteplanering utan att bryta mot någon lag.

3b. Skatteplanerare som bryter mot lagar när de skatteplanerar.

4. Makteliten i kleptokratier. (Har moraliskt sett stora likheter med kategori 2. Makteliten i stabila demokratiska rättsstater återfinns i kategorierna 3a eller 3b)

Jag är lite olika upprörd på kategorierna 1 och 3a, jämfört med kategorierna 2, 3b och 4.

Skatter kan vara moraliskt illegitima – även i demokratier. Stater kan syssla med illegitim konfiskation av människors tillgångar och detta gäller även för demokratier, även om stabil demokrati och stabil rättstat minskar risken för att detta ska ske.

Jag tänker inte vara upprörd på någon utan att veta vilken kategori denne tillhör enligt ovan. Det flåsas lite väl mycket om att alla som förekommer i uppgifterna från Panama är skurkar – troligtvis är det inte så. Och de som är kommunister eller socialister och är upprörda har ju tänkt att begå ett övergrepp mot människor i sin ideologis namn och avskaffa privat ägande. Jag har lite svårt att ta just dessas upprördhet för värt något i den moraliska vågskålen.

Så. Diskutera!