Naturskyddsföreningen är emot att den internationella forskningsanläggningen ESS byggs i Lund

Naturskyddsföreningen är emot att den stora neutronforskningsanläggningen ESS – European Spallation Sourse byggs i Lund.

De skriver på sin hemsida:

Lunds kommun vill gärna se att den stora neutronforskningsanläggningen European Spallation Sourse, ESS, hamnar i Lund. Det vill inte vi! Vi är motståndare till anläggningen av flera skäl.

 • Kvicksilver är en mycket giftig tungmetall som regeringen vill förbjuda. Men den kommer att användas i ESS-anläggningen
 • Den goda åkerjorden är en resurs för framtiden. Anläggningen ska byggas på 10+-jord, den bästa åkermarken vi har
 • Energiförbrukningen blir enorm, och detta i en tid då vi måste minska på vår energiförbrukning
 • Anläggningen kommer att bli radioaktiv, med allt vad det innebär i risker för omgivningen
 • Vi ifrågasätter att anläggningen överhuvudtaget behövs; viktiga remissinstanser tycker inte det

Läs på Nasturskyddsföreningens egen hemsida här.

Man kan konstatera att anläggningen är den största forskningsanläggning som någonsin byggts i Sverige. Den är världsunik och frågan är inte om den skulle byggas utan om den skulle byggas i Sverige, Ungern eller Spanien.

Sedan undrar jag, när Naturskyddsföreningen nu ifrågasätter nyttan med ESS:

 1.  Tycker Naturskyddsföreningen att de bättre än ett samlat EU kan bedöma om forskningen behövs?
 2. Hur skall man överhuvudtaget kunna satsa på grundforskning om ett krav är att man i förväg måste känna till nyttan med forskningen?

Sedan kan man ju undra vad de har för inskränkt Åsa-Nisseperspektiv på tillvaron när de för fram argumentet att:

”Den goda åkerjorden är en resurs för framtiden. Anläggningen ska byggas på 10+-jord, den bästa åkermarken vi har”

Jag måste tyvärr konstatera att Naturskyddsföreningen är den svenska spetsforskningens värsta dödgrävare. De har aktivt motverkat de svenska ansträngningarna att få hit världsunik internationell grundforskning. Jag ska ha detta i åtanke nästa gång de kommer med rekommendationer på hur man ska rösta.

En reaktion på “Naturskyddsföreningen är emot att den internationella forskningsanläggningen ESS byggs i Lund

 1. Mats

  Behöver jag nämna hur Naturskyddsföreningen ställer sig till GMO?

  Som forskare är jag förstås ändå lite kluven till ESS. Min allmänt nördiga sida tycker förstås att det är bra, men den mer rationella universitetsakademikersidan misstänker att Sveriges ekonomiska insats kommer att tas ur Vetenskapsrådets befintliga budget och alltså ytterliggare urholka all annan forskning i landet.

  Blandade känslor för ESS alltså, men inte för Naturskyddsföreningen förstås!

Kommentarer inaktiverade.