Vänsterkomiker efterlyser seriösare Obama

En av USA:s största politiska satiriker, Bill Maher, angriper nu Obama för ytlighet. Att Obama skulle vara mycket yta tyckte jag stod klart redan under inledningen av primärvalen i början av 2008.

Jag hoppas dock att Obama blir en framgångsrik president, sakligt sett.