Alltid detta gnäll

Johan Ingerö beskriver här kortfattat om hur samma personer gnäller när vi konsumerar i högkonjunktur och när vi inte vill subventionera i lågkonjunktur.