Kategoriarkiv: Ekonomi

Riksdagsdebatt om bonusar sänds i TV 26/3 kl. 12.00

 

Precis som jag förutspådde i förrgår här, blev det en underhållande fortsättning på debatten om LO och bonusarna. Och det är inte slut än.

I morgon torsdag 26/3 kl. 12.00 blir det, som ni ser ovan, debatt om bonusar i de statliga företagen. På initiativ av socialdemokraterna… 🙂

Den kommer att sändas i SVT2, SVT24 och SVT play på nätet. Den som gillar politiskt krumbuktande, att ”lyssna mellan raderna” och vill se politikerna tassa som katten kring het gröt ska definitivt inte missa denna debatt.

Särskilt värt att notera är vilka som inte deltar i debatten. Varken Mona Sahlin eller hennes finanspolitiske talesman Thomas Östros ska delta verkar det som. Hade de trott sig kunna vinna debatten och köra över regeringen i den här frågan hade socialdemokraternas toppnamn givetvis deltagit i denna debatt, så bara det faktum att debatten nu verkar få skötas av Tomas Eneroth är ett tecken på att socialdemokraterna nog ångrar att de begärde just denna debatt. Eneroth själv kanske kan stärka sin position i socialdemokraterna om han trots allt kommer ur debatten med endast mindre blessyrer. Han har då gjort bra ifrån sig i ett trängt läge och visat på uppoffring och lojalitet mot sin partiledning. Men det är föga troligt att han lyckas.

Detta är debatten som alla deltagare vill slippa, ja kanske inte vänsterpartiet eller miljöpartiet. Men hur som helst ligger det inte i deras intresse att den samlade vänstern misslyckas att vinna valet i september nästa år nu när de ska gå till val som ett samlat (?) regeringsalternativ.

Så… för en gångs skull, missa inte riksdagsdebatten i morgon torsdag kl. 12.00 på TV.

Lundby-Wedin har gjort som Stig Malm – delat ut feta fallskärmar…

3 december 1993 fick den dåvarande LO-ordföranden Stig Malm avgå efter att det avslöjats att han som styrelserepresentant beviljat feta fallskärmar till direktörerna i det fackägda byggbolaget BPA, Folksam och LO-media.

Nu har LOs nuvarande ordförande Wanka Lundby-Wedin gjort i stort sätt lika dant. Hon har ända sedan 1994 (året som började mindre än en månad efter att Stig Malm just avgått p.g.a. fallskärmsfrågan) suttit med i styrelsen för AMF och har således varit med och beviljat varenda gällande VD-ersättning i AMF. Notera speciellt att hon i AMF inte varit löntagarrepresentant i minoritet – utan en ägarrepresentant eftersom LO äger AMF tillsammans med Svenskt Näringsliv.

Jag är säker på att Wanja Lundby Wedin just nu önskar att hon inte gått ut och klagat så mycket på VD-löner, VD-pensioner, VD-bonusar och fallskärmar…

Jag ser fram emot mer medial underhållning varefter frågan fortsätter leva sitt eget liv i media  🙂

Fler som skrivit bra om detta är Lena Melin på Aftonbladet, Dick Erixon och Johan Ingerö.

Satsa era egna pengar i SAAB först

Till alla som gapar efter att vi alla som skattebetalare ska gå in med pengar i SAAB och hävdar att det är långsiktigt klokt att göra så – satsa era egna pengar i SAAB först – sedan kan vi ta er på allvar. Främst tänker jag på Metall, LO, socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Har ni rätt blir ni rikare. Och ni kan nog få SAAB rätt billigt just nu. Bara att snacka till sig lite riskkapital från andra om den egna kassan på fem?, sex?, sju? miljarder i LOs fall inte räcker.

Updatering

Expressen har i dag en ledare som resonerar lika dant. Läs den här.

Naomi Klein – katastrofalt fel

Såhär skriver Naomi Klein om sin bok Chockdoktrinen på sin egen hemsida:

Around the world in Britain, the United States, Asia and the Middle East, there are people with power who are cashing in on chaos; exploiting bloodshed and catastrophe to brutally remake our world in their image. They are the shock doctors.

Hennes tes är att västerländska makthavare som vill ha mer global kapitalism (frihandel) skapar kaos för att under kaoset utnyttja detta för att införa avregleringar och fria marknader när folk inte kan eller hinner protestera.

Den nuvarande världsekonomiska krisen är till stor del skapad av politiska ingrepp i den amerikanska bolånemarknaden (Community Reinvestment Act, Fanny Mae och Freddie Mac). Nu kommer en flod av krispaket, ökade industristödet och tilltagande protektionismen – precis tvärt om mot Naomi Kleins tes i sin bok.

Det nu antagna amerikanska krispaketet på 787 miljarder dollar är väl inget annat än katastrofsocialismens genombrott i USA. Är det någon som fortfarande tar Naomi Klein på allvar?

Mr President, We Disagree

President Obama hävdar att ”ekonomer från höger till vänster är överens” om behovet av massiva offentliga stimulansåtgärder för att få igång ekonomin. Men faktum är att många ekonomer inte håller med. Hundratals ekonomer, inklusive Nobelpristagare och andra framstående, har skrivit under det uttalande som finns i Cato Institute’s annons i New York Times, Washington Post, Wall Street Journal och andra amerikanska tidningar.

Det är ju klassisk härskarteknik att lite svepande hävda att alla är överens och på så sätt försöka påskina att den som inte håller med är idiot.

Uppropet finns i sin helhet finns här.

F.ö. undrar jag om Naomi Klein fortfarande hävdrar att kriser provoceras fram för att göra marknadsliberala avregleringar som folk ”egentligen inte vill ha”

2008 ett misslyckat år för välfärdssocialismen

Jag kan konstarera att i motsats till vad många skriver om 2008 i gammelmedia och annonstäders så är…

…2008 är ett misslyckande för politiken.

Sub Prime-lånekrisen som är den nuvarande ekonomiska krisens ursprung, beror helt på politik och inte på ”marknadsmisslyckanden” som mången maiost bräker ur sig i allehanda media. De amerikanska bolåneinstitutet Freddie Mac och Fannie Mae är båda ursprungligen statliga bolåneinstitut likt det svenska SBAB. Till detta kommer lagen Community Reinvestment Act som Carter instiftade för att se till att bankerna lånade ut mer till mindre bemedlade minoriteter. Denna utvidgades av Clinton på 90-talet och av Bush på 00-talet. Politiska beslut har således skapat bolåneinstitut som ger lån till icke kreditvärdiga, eller kanske för stora lån till lågt kreditvärdiga och övriga banker har tvingats låna ut en viss, och med tiden ökande, andel till minoriteter med låg kreditvärdighet. Det är politiska ingrepp i marknaden som skapat sub-primelånekrisen.

Krisen har sedan givetvis sedan påverkat konjunkturen och därmed börsen och nu till slut realekonomin, men det är inte för den skull ett ”marknadsmisslyckande” som många hävdar. Marknaden har varit försatt ur spel av amerikanska politiker från demokraterna och republikaqnerna och det har lett till först en bolånebubbla och nu en lågkonjunktur. Ett praktexempel på ett politikmisslyckande.

Vi har faktiskt en mindre marknadsförstörande politik för att hjälpa mindre bemedlade att få tillgång till drägliga bostäder i Sverige än de har i USA. Vi har bostadsbidrag som vissa kan få. De har fördelen att de mer precist hjälper de som politikerna avser hjälpa och de bygger inte upp en gigantisk bostadsbubbla och förstör inte hela kreditmarknaden.

Sveriges bostadspolitik för mindre bemedlade har varit mer ”nyliberal” än den amerikanska om man så vill. Freddie Mac och Fannie Mae står för 50 procent av bostadskrediterna i USA och SBAB (som borde avvecklas fortast möjligt) står än så länge ”bara” för 8 procent av bostadskrediterna i Sverige. Och vi har ingen motsvarighet till Community Reinvestment Act.

F.ö.  så har Telenor har dålig täckning i Jämtland

I den stuga jag tillbringat den senaste tiden finns inget Telenor-nät tillgängligt. Inte ens en svag signal. Således inget bloggande. Nu är det lunch vid liften i Vemdalen i Jämtland och här fanns det kontakt. Men man ska inte behöva ta med sig datorn till backen för att kunna komma åt internet. Det är ju hemma efter den korta dagen i backen man vill komma åt internet. Den som har 3 har heller ingen kontakt. Bara den som har Telia har en mobil som har utmärkt signal i stugan. bara så ni vet.

Jag kommer att vara tillbaks i civilisationen 3 januari och då blir det mer bloggande.

S och lågkonjunkturen

Under hösten har socialdemokraterna klagat på att alliansregeringen inte gör något åt krisen. Att alliansregeringen har lagt en av EUs mest Keynsianska budgetar spelar ingen roll.

När alliansregeringen gasat på i gammal Keynsiansk anda under slutet av hösten har det varit för lite för sent har socialdemokraterna sagt.

Snart är det årsskifte och räkenskaperna för 2008 kan läggas till handlingarna. Var så säkra  på att socialdemokraterna kommer att börja kritisera alliansregeringen för ett ökande budgetunderskott. Det kommer inte spela någon roll att de själva föreslagit åtgärder som skulle gett ett ännu större underskott.

I framtiden kommer socialdemokraterna att hävda att alliansregeringen orsakade krisen, var så säkra.

Kom ihåg var ni läste det först.