Feministen Tiina Rosenberg – kön inte avgörande

STOPPA PRESSARNA STOPPA PRESSARNA STOPPA PRESSARNA

Bloggaren Dick Erixon gör en viktig iaktagelse. Feministen Tiina Rosenberg tycker inte kön är det viktigaste, utan åsikter, ideologo och karaktär. Läs om vad han kort skriver här.

Min synpunkt är att mycket av vår samtids feminism egentligen bara är en förklädd marxism. Tyvärr får man säga, för lika negativa rättigheter för kvinnor och män är viktigt och något som är väldigt långt ifrån att vara genomfört i världen år 2008.