S och lågkonjunkturen

Under hösten har socialdemokraterna klagat på att alliansregeringen inte gör något åt krisen. Att alliansregeringen har lagt en av EUs mest Keynsianska budgetar spelar ingen roll.

När alliansregeringen gasat på i gammal Keynsiansk anda under slutet av hösten har det varit för lite för sent har socialdemokraterna sagt.

Snart är det årsskifte och räkenskaperna för 2008 kan läggas till handlingarna. Var så säkra  på att socialdemokraterna kommer att börja kritisera alliansregeringen för ett ökande budgetunderskott. Det kommer inte spela någon roll att de själva föreslagit åtgärder som skulle gett ett ännu större underskott.

I framtiden kommer socialdemokraterna att hävda att alliansregeringen orsakade krisen, var så säkra.

Kom ihåg var ni läste det först.