Vad ska de bråka om?

Det ena stora mittenpartiet vill ha skattefinansierad vård med landstinget som ansvarig och ska gå till val på:

En nationell certifiering som säkrar att vården håller samma kvalitet oavsett vart patienten vänder sig.

Det andra stora mittenpartiet vill ha skattefinansierad vård med landstinget som ansvarig och ska gå till val på:

De nationella riktlinjerna, som i dag är rekommendationer, behöver få en mer bindande karaktär. På så vis skulle dessa riktlinjer kunna blir kraftfulla verktyg för att åstadkomma en mer kvalitativ men också rättvis hälso- och sjukvård i hela Sverige.

Men tonläget kommer säkert vara högt och fränt från vänstern. För att dölja likheterna får man förmoda.