SIDA får svar av Fredrik Segerfeldt

SIDA får i dag svar på sin Brännpunktsartikel av Fredrik Segerfeldt, författaren till boken ”Gör ingen skada – biståndets hippokratiska ed”.

Anledningen till att biståndet misslyckats med att på bred front skapa tillväxt, minska fattigdomen samt förbättra hälsa och utbildning i mottagarländerna är inte bara att det är svårt att mäta resultaten. Det beror också på biståndets negativa biverkningar på mottagarlandets institutioner: politisk instabilitet inklusive statskupper, korruption, snedvridna incitament, försämrad demokrati och försvårat ansvarsutkrävande. Kleptokrater får hjälp med att upprätthålla kleptokratin. Detta undergräver i sin tur förutsättningarna för förbättringar i inkomst, hälsa och utbildning.

Läs hela inlägget här.