Etikettarkiv: bloggar

Fjellner (m): ”EU ska inte reglera och avgiftsbelägga bloggar”

Den moderate europaparlamentarikern Christoffer Fjellner försöker nu stoppa den estniske socialdemokratiske Europaparlamentarikern Marianne Mikko och hennes initiativbetänkande för att reglera bloggar.

Jag har skrivit om frågan innan här.

Fjellner skriver i ett pressmeddelande:

”Förslaget om att reglera och att avgiftsbelägga bloggar måste stoppas. Det är för mig obegripligt att Europaparlamentets kulturutskott föreslagit sådan galenskap.”

”Rapportören Marianne Mikkos syn på journalistik påminner mig om George Orwells bok 1984. Men man borde kanske inte förvånas, hon har en sovjetisk journalistexamen från just 1984.”

”För få lägga ändringsförslag till plenum som stoppar henne behöver jag nu samla 39 kollegor bakom mina ändringsförslag.”

Sverige har 19 Europaparlamentariker. Samtliga borde ställa sig på Fjellners sida i den här frågan. Ni som har kontakter till svenska europaparlamentariker skriv till dem.

EU vill inte ”koppla bloggarna”, men en socialdemokratisk Europaparlamentariker vill att EU ska börja göra det

Bara för att du är paranoid betyder det inte att du inte är förföljd var det någon som sa.

I dessa FRA-dagar kan man bli tokig när det dessutom droppar in annat från politiskt håll om det framväxande övervakningssamhället.

Bloggen Henrik-Alexandersson.se skriver att ”EU vill koppla bloggarna” och lyfter fram ett initiativbetänkande av den Estniska socialdemokratiska Europaparlamentarikern Marianne Mikko.

Det är förfärligt att läsa saker om bloggar som att:

”…de är i en position där de väsentligt kan förorena cyberrymden. Vi har redan alldeles för mycket spam, felinformation och ont uppsåt i cyberrymden.”

och:

”jag tror att allmänheten fortfarande väldigt mycket litar på bloggar, de ses fortfarande som ärliga. Och de ska fortsätta att vara ärliga. För det behöver vi en kvalitetsstämpel, upplysning om vem som verkligen skriver och varför.”

En politiker som klagar på att det finns för mycket skit i cyberrymden kan ju börja med att inte skriva sån här skit t. ex. Och varför ska de som bloggar ha någon EU-reglerad kvalitetsstämpel? Varför ska EU kräva upplysningar om ”vem som verkligen skriver och varför”?

Bara ett iniativbetänkande

Som tur är är detta ett initiativbetänkande. Vanliga betänkanden görs efter att Europaparlamentet (och Minister/Europaådet) fått ett förslag av Europeiska Kommissionen. Och då är det verkligen viktigt att det blir rätt. Ett initiativbetänkande är egentligen bara en gammal kvarleva sedan innan Maastrichtavtalet då parlamentet inte hade någon medbeslutanderätt utan bara uttalade sig om vad Kommissionen och Rådet hade för sig. De är helt enkelt ett betänkande som Europaparlamentet gör på eget initiativ, utan att det finns något lagstiftningsförslag från Kommissionen att ta ställning till. Initiativbetänkanden leder således inte direkt till lagstiftning, utan ska mer ses som ett uttalande om viljeinriktning från Europaparlamentet. Dock är det ju så att det spelar roll vad Europaparlamentet uttrycker för vilja. Speciellt inför framtiden. Därför är det viktigt att sån här skit röstas ner så att det inte börjar rulla någon snöboll som till slut leder till ett förslag från Kommissionen om något liknande i framtiden.

Därför ska vi givetvis se till att de 19 Svenska Europaparlamentarikerna inte stödjer detta initiativbetänkande när det kommer upp för omröstning 22 september i år. Och vi bör kräva att de alla argumenterar mot detta när deras respektiva partigrupper samlas till överläggning i september veckan innan omröstningen. Utskottet har redan tillstyrkt förslaget, så där är det för sent att agera redan.

Och sedan ska vi alla se till att följa upp hur våra parlamentariker verkligen röstade så att vi inte riskerar att omvälja ledamöter som vill registrera bloggar och ge dem offentliga ”kvalitetsstämplar”. Det är val till Europaparlamentet 7 juni 2009.